About Oskused ja muutuvad töökohad

Kaardistame ELi töö muutuva olemuse oma Euroopa oskuste, töökohtade ja töökohapõhise õppimise uuringutes ning analüüsime nende abil, kuidas digipööre ja muud erinevad individuaalsed ja töökohapõhised tegurid mõjutavad töökvaliteeti ja oskuste mittevastavust tööturu vajadustele. Meie analüüs aitab mõista, kuidas töötajate oskusi paremini arendada ja rakendada, võttes arvesse uute töövormide (nt platvormi- või kaugtöö) esilekerkimist ja töökorralduse muutumist.