About Oskused ja tööturg

Kutseharidussüsteemide täiustamine oleneb kvaliteetsest ja õigeaegsest teabest tööturu dünaamika ja uute vajaminevate oskuste kohta. Analüüsime, kuidas muutuvad majanduslikud ja sotsiaalsed suundumused, nagu tööjõu vananemine ning digi- ja rohepööre, tekitavad vajadust uute oskuste järele ja oskuste mittevastavust tööturu vajadustele ning kujundavad ümber töö tuleviku ELi töökohtades.