You are here

Mara Brugia

Itaaliast Perugiast pärit Mara Brugia liitus Cedefopiga 1994. aastal ja tõusis karjääriredelil 2004. aastal piirkonnajuhiks. Ta on juhtinud eksperdirühmi, kes tegelevad Euroopa kutseharidus- ja koolituspoliitika analüüsiga, ühtsete üle-euroopaliste vahendite ja põhimõtetega, mis on seotud hariduse ja koolitusega, samuti täiskasvanuhariduse ja töökohapõhise õppega, keskendudes eelkõige õpipoisiõppele. Ta töötas tegevdirektori asetäitjana 2012. aasta novembrist 2013. aasta oktoobrini. Mara Brugial on majandusteaduse ülikoolidiplom ning Euroopa Liidu majanduse, poliitika ja õiguse magistrikraad.

Person details

Deputy Director

Downloads

CV:

EN72.31 KB

Declaration of interests:

EN41.51 KB