About Nacionalni sistemi poklicnega in strokovnega izobraževanja

Na tej strani so na voljo izčrpne informacije o sistemih ter politikah poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi.