Avtorske pravice

© Cedefop

Razmnoževanje je dovoljeno ob navedbi vira, razen če ni določeno drugače. Kadar je treba pridobiti dovoljenje za razmnoževanje ali uporabo pisnih in večpredstavnostnih informacij (zvoka, slik, programske opreme ipd.), pridobljeno dovoljenje razveljavi zgoraj navedeno splošno dovoljenje, v njem pa morajo biti jasno navedene vse omejitve v zvezi z uporabo zadevnih informacij.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Center Cedefop želi s tem spletiščem izboljšati dostop javnosti do informacij o svojih dejavnostih. Naš cilj je, da so te informacije pravočasne in točne, če pa nas boste kljub temu opozorili na morebitne napake, jih bomo poskušali čim prej odpraviti. Vendar pa center ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na tem spletišču.

Te informacije:

  • so izključno splošnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine katere koli fizične ali pravne osebe;
  • niso nujno celovite, popolne, natančne ali posodobljene;
  • včasih vključujejo povezave do zunanjih spletnih mest, nad katerimi center Cedefop nima nadzora in za katere ne prevzema nobene odgovornosti;
  • niso strokovni ali pravni nasvet.

Upoštevajte tudi, da ne moremo jamčiti, da so elektronska besedila na spletu natančne reprodukcije uradno potrjenih besedil.

Prizadevamo si, da bi čim bolj zmanjšali število motenj zaradi tehničnih napak. Vendar pa je mogoče, da so bili nekateri podatki ali informacije na našem spletnem mestu pripravljeni ali strukturirani v datotekah ali formatih, ki niso brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da te težave ne bodo prekinjale ali kako drugače motile naše storitve. Center Cedefop zato zavrača vsakršno odgovornost za težave, ki jih povzroči uporaba teh ali katerih koli povezanih zunanjih spletnih strani.

Ta izjava pa niti ne omejuje odgovornosti centra Cedefop glede delovanja v nasprotju z zahtevami veljavne nacionalne zakonodaje niti ne izključuje njegove odgovornosti za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.

Preberite tudi našo politiko varstva osebnih podatkov