Upphovsrätt

© Cedefop

Om inget annat anges är återgivning tillåten med angivande av källan. Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text- och multimediasekvenser (ljud, bilder, program osv.) innebär detta att ovanstående generella tillstånd inte gäller. Alla inskränkningar i rätten att använda materialet ska tydligt anges i förhandstillståndet.

Ansvarsfriskrivning

Cedefops webbplats är avsedd att ge allmänheten bättre tillgång till information om centrumets verksamhet. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om felaktigheter kommer till vår kännedom, försöker vi rätta till dem. Cedefop frånsäger sig dock allt ansvar för uppgifterna på webbplatsen.

Följande bör påpekas om innehållet:

  • Det rör sig endast om allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
  • Informationen är ibland länkad till externa webbplatser som Cedefop inte har någon möjlighet att kontrollera och som Cedefop inte kan ta ansvar för.
  • Informationen ska inte se som yrkesmässig eller rättslig rådgivning.

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på vår webbplats kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Cedefop frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka Cedefops ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ansvar för Cedefop i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

Läs också vår policy om skydd för personuppgifter.