Ophavsret

© Cedefop

Eftertryk er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført. Hvor forudgående tilladelse kræves til gengivelse eller brug af tekst- og multimedieinformation (lyd, billeder, software osv.), erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse og skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.


Ansvarsfraskrivelse

Cedefop vil med dette websted give offentligheden bedre adgang til oplysninger om sine aktiviteter. Vi tilstræber, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Vi vil forsøge at rette eventuelle fejl. Cedefop påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på dette websted.

Disse oplysninger:

  • er af generel karakter og er ikke rettet til nogen bestemt enkeltperson eller enhed
  • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
  • er undertiden knyttet til eksterne netsteder, som Cedefop ikke har kontrol med, og som det ikke påtager sig noget ansvar for
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning.

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt.

Vi tilstræber så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på vores websted være blevet skabt eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Cedefop påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller andre tilknyttede eksterne websteder.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Cedefops ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke dets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

Læs venligst også vores politik for beskyttelse af personoplysninger