Autoriõigus

© Cedefop

Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel, kui ei ole märgitud teisiti. Kui tekstilise või multimeediateabe (heli, pilt, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, tühistab see eespool nimetatud üldise loa ning määrab täpselt mis tahes kasutuspiirangud.

Lahtiütlus 

Cedefop haldab seda veebilehte, et parandada üldsuse juurdepääsu teabele asutuse tegevuse kohta. Cedefopi eesmärk on anda õigeaegset ja täpset teavet. Asutus püüab parandada kõik ilmnevad vead. Samas ei võta Cedefop endale vastutust ega mingeid kohustusi sellel lehel esitatud teabe suhtes.

Teave

  • on üldine ja selle eesmärk ei ole käsitleda ühegi isiku või üksuse eriolukorda;
  • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane;
  • võib mõnikord sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu Cedefopi haldusalasse ja mille eest Cedefop ei vastuta;
  • ei hõlma erialaseid ega õigusnõuandeid.

NB! Ei ole võimalik tagada, et veebis avaldatud dokument vastab täielikult ametlikult vastuvõetud tekstile.

Cedefopi eesmärk on vähendada tehniliste tõrgete tõttu tekkinud katkestusi. Samas võib osa andmeid või teavet meie veebilehel olla loodud või liigendatud failides või vormingutes, mis ei ole veatud, mistõttu ei ole võimalik tagada katkestuste puudumist või muude samalaadsete probleemide esinemist. Cedefop ei vastuta probleemide korral, mis on tekkinud selle veebilehe või lingitud välislehtede kasutamisest.

Selle lahtiütluse eesmärk ei ole piirata Cedefopi vastutust riiklike õigusaktide kohaldamisega vastuollu sattumisel ega välistada vastutust juhtudel, kui vastutust ei saa nende õigusaktide alusel välistada.

Cedefopi isikuandmete kaitse põhimõtted