Autorių teisės

© Cedefop

Atgaminti leidžiama, jei nurodomas šaltinis, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip. Jei, norint naudotis tekstine ar daugialypės terpės informacija (garso, vaizdo, programinės įrangos ir t. t.) būtina gauti leidimą, toks leidimas pakeičia pirmiau minėtą bendrąjį leidimą, aiškiai nurodant bet kokius naudojimosi apribojimus.

Atsakomybės apribojimas

Šią interneto svetainę CEDEFOP administruoja siekdamas visuomenei sklandžiau teikti informaciją apie savo veiklą. Mūsų tikslas – laiku pateikti tikslią informaciją. Jei mūsų dėmesys atkreipiamas į kokias nors klaidas, jas mėginame ištaisyti. Tačiau už šioje svetainėje pateikiamą informaciją CEDEFOP neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų.

Ši informacija:

  • yra tik bendro pobūdžio, ja nesiekiama nagrinėti konkretaus asmens ar subjekto konkrečių aplinkybių;
  • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli ar naujausia;
  • kartais yra susieta su išorės svetainėmis, kurių CEDEFOP nekontroliuoja ir už kurias jis neprisiima atsakomybės;
  • nėra profesinė ar teisinė konsultacija.

Atkreipiame dėmesį, jog negalima užtikrinti, kad internetu prieinamas dokumentas bus lygiai toks pat, kaip oficialiai priimtas tekstas.

Mūsų tikslas – kuo labiau sumažinti techninių klaidų nulemtus sutrikimus. Tačiau kai kurie mūsų svetainėje pateikiami duomenys ar informacija gali būti parengti arba sudaryti tokiose rinkmenose arba tokiais formatais, kuriuose gali būti klaidų; be to, negalime užtikrinti, kad mūsų paslaugomis bus galima naudotis be pertrūkių ar kad tokios problemos tokių paslaugų nepaveiks kaip kitaip. CEDEFOP neprisiima atsakomybės už tokias problemas, kurių susidarė dėl naudojimosi šia svetaine ar bet kuriomis kitomis susijusiomis išorės svetainėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti CEDEFOP teisinės atsakomybės, jei tai pažeistų bet kokius kitus reikalavimus, išdėstytus taikomuose nacionalinės teisės aktuose; taip pat juo nesiekiama išvengti teisinės atsakomybės už dalykus, dėl kurių vengti teisinės atsakomybės draudžiama pagal tokius teisės aktus.

Taip pat susipažinkite su mūsų Asmens duomenų apsaugos politika.