Copyright

© Cedefop

O ile nie postanowiono inaczej, powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Gdy do celów powielania lub innego wykorzystania informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięk, obraz, oprogramowanie itd.) niezbędne jest otrzymanie pozwolenia, unieważnia ono wyżej wymienione ogólne pozwolenie i wyraźnie wskazuje wszystkie ograniczenia dotyczące wykorzystania.

Zastrzeżenie 

Celem strony internetowej Cedefop jest poprawa dostępu opinii publicznej do informacji na temat jego działalności. Naszym zadaniem jest jak najszybsze udostępnianie aktualnych i precyzyjnych informacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów staramy się wprowadzić potrzebne poprawki. Cedefop nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji znajdujących się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

  • są wyłącznie ogólne i nie wskazują na specyficzne sytuacje dotyczące jakiejkolwiek konkretnej osoby lub podmiotu;
  • niekoniecznie są szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub zaktualizowane;
  • czasami odwołują się do zewnętrznych portali, nad którymi Cedefop nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
  • nie są ani poradami zawodowymi, ani prawnymi.

Please note that it cannot be guaranteed that a document available on-line exactly reproduces an officially adopted text.

Należy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją.

Naszym celem jest ograniczenie problemów spowodowanych błędami technicznymi. Niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogły jednak zostać przygotowane lub zorganizowane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, a tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy. Cedefop nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy, będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona się odwołuje.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Cedefop w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym prawie krajowym lub wyłączenie jego odpowiedzialności w przypadku spraw, które nie mogą zostać wyłączone zgodnie z wymienionym prawem.

Zapraszamy do zapoznania się również z naszą polityką w zakresie ochrony danych osobowych