About Nové formy práce

Šíření nových digitálních technologií a technologií v rámci iniciativy Průmysl 4.0, včetně umělé inteligence (UI), představuje výzvu pro tradiční obchodní modely a mění povahu práce a učení.

Cílem naší práce je pochopit, jak digitalizace a umělá inteligence podporují nové formy práce (práce prostřednictvím platforem, výkon práce mimo pracoviště nebo atypická práce) a používání postupů (algoritmického) řízení. Zkoumáme jejich důsledky pro rozvoj dovedností a nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi pracovníků a organizací v EU.