About Nya sätt att arbeta på

Spridningen av ny digital teknik och Industri 4.0-teknik, däribland artificiell intelligens (AI), utmanar konventionella affärsmodeller och omformar arbetets och lärandets karaktär.

I vårt arbete strävar vi efter att förstå hur digitalisering och AI främjar nya arbetsformer (arbete via digitala plattformar, arbete på distans eller atypiskt arbete) och användningen av (algoritmisk) verksamhetsledning. Vi undersöker digitaliseringens konsekvenser för kompetensutvecklingen och kompetensglappet bland arbetstagare och organisationer i EU.