About Novi oblici rada

Širenje novih digitalnih tehnologija i tehnologija industrije 4.0, uključujući umjetnu inteligenciju, predstavlja izazov za konvencionalne poslovne modele te mijenja prirodu rada i učenja.

Naš je cilj razumjeti kako digitalizacija i umjetna inteligencija potiču nove oblike rada (rad putem platformi, rad na daljinu ili netipičan rad) i primjenu (algoritamskih) praksi upravljanja. Ispitujemo njihov utjecaj na razvoj vještina i neusklađenost vještina radnika i organizacija u EU-u.