About Nové formy práce

Rozširovanie nových digitálnych technológií a technológií v rámci Priemysel 4.0 vrátane umelej inteligencie je výzvou pre tradičné obchodné modely, pričom pretvára povahu práce a učenia.

Cieľom našej práce je pochopiť, ako digitalizácia a umelá inteligencia podporujú nové formy práce (práca cez platformy, práca na diaľku alebo atypická práca) a využívanie (algoritmických) postupov riadenia. Skúmame ich dôsledky na rozvoj zručností a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami pracovníkov a organizácií v rámci EÚ.