Du är här

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Skydd för personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in av det europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

Som allmän princip behandlar Cedefop bara de personuppgifter som krävs för att utföra centrumets uppgifter i allmänhetens intresse på grundval av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, eller i det legitima utövandet av de offentliga befogenheter som tilldelats Cedefop eller en tredjepart som uppgifterna lämnas ut till.

All behandling av personuppgifter rapporteras till Cedefops uppgiftsskyddsombud och i tillämpliga fall till den europeiska datatillsynsmannen.

Centrumet garanterar att endast den personal som ansvarar för de relevanta operationerna får behandla eller ges tillgång till den information som samlas in.

Om inte annat anges i uppgiftsskyddsregistret anses varje fysisk person som lämnar personuppgifter till centrumet på papper eller i elektronisk form otvetydigt ha lämnat sitt samtycke till behandling enligt vad som avses i artikel 5 d i förordning (EG) nr 45/2001.

De registrerade har rätt att få tillgång till sina uppgifter och korrigera dem, efter en skriftlig begäran om detta till centrumet.

De registrerade kan när som helst vända sig till Cedefops uppgiftsskyddsombud eller till den europeiska datatillsynsmannen.

Förordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

Kontakt

Cedefops uppgiftsskyddsombud

Mr. Robert STOWELL

Kontor:
Europe 123, GR - 57001
Pylea, Thessaloniki - GREKLAND

Postadress:

PO Box 22427, GR - 55102
Finikas, Thessaloniki
Tfn:(+30) 2310 490165, Fax: (+30) 2310490174

Brussels office:
Cedefop Liaison Office
c/o European Commission
Rue Philippe le Bon 3
PLB3 06/P003 - office 13a
1049 Brussels
Belgium

Europeiska datatillsynsmannen

 

Mr. Giovanni Buttarelli, datatillsynsman
M. Wojciech Wiewiórowski, biträdande datatillsynsman

Postadress:

EDPS
Rue Wiertz 60
B-1047 Bryssel
BELGIEN

Tfn +32 22831900, Fax +32 22831950
http://www.edps.europa.eu/