About Ċentru tal-għarfien tal-VET

Sabiex jappoġġa t-tfassil tal-politika ħalli t-tagħlim tul il-ħajja jsir realtà għal kulħadd, iċ-ċentru tal-għarfien tal-VET jiġbor flimkien għarfien espert minn oqsma differenti tal-VET u minn politiki relatati mal-VET. Dan jinkludi informazzjoni u evidenza mill-ħidma tas-Cedefop dwar l-iżvilupp professjonali tal-għalliema u tal-ħarrieġa, l-apprendistati, l-indirizzar tat-tluq bikri mill-VET u l-għoti tas-setgħa lin-NEETs, is-CVET u l-perkorsi ta’ titjib tal-ħiliet għall-adulti, il-gwida, il-validazzjoni u l-finanzjament u inċentivi oħrajn.