You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Dwar Cedefop

Cedefop huwa waħda mill-aġenziji deċentralizzati tal-UE. Imwaqqaf (1) fl-1975 u bbażat fil-Greċja sa mill-1995, Cedefop jappoġġja l-iżvilupp tal-politiki tal-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (ETV) Ewropej u jikkontibwixxi għall-implimentazzjoni tagħhom. L-aġenzija tgħin lill-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri tal-UE u l-imsieħba soċjali sabiex jiżviluppaw il-politiki tal-ETV Ewropej rilevanti.

Cedefop: jgħin fl-iżvilupp tal-politiki t-tajbin li jipprovdu l-ħiliet it-tajbin

Għaliex dan huwa importanti?

L-istrateġija tal-Ewropa għall-2020 (2) hija rotta għal tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv permezz ta’ għarfien u innovazzjoni, b’mira għal rata ta’ impjieg ta’ 75 %. Is-suċċess ta’ din l-istrateġija jiddependi mill-ħiliet tal-forza tax-xogħol Ewropea. L-intrapriżi jeħtieġu nies bil-ħiliet meħtieġa sabiex jikkompetu u jipprovdu prodotti u servizzi ta’ kwalità għolja.

In-nies jeħtieġu l-kwalifiki xierqa biex isibu l-impjiegi. Nies b’livelli baxxi ta’, jew mingħajr, kwalifiki għandhom kważi tliet darbiet aktar ċans li jkunu qiegħda minn dawk li għandhom kwalifiki għoljin. Fl-UE, madwar 75 miljun persuna, kważi terz tal-popolazzjoni li taħdem, għandhom livelli baxxi ta’ kwalifiki jew m’għandhomx kwalifiki. Wisq żgħażagħ, madwar 15 %, jitilqu mill-iskola mingħajr kwalifiki.


(1) Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (1975). Ir-Regolament tal-Kunsill tal-10 ta’ Frar 1975 li jwaqqaf Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Professjonali (Cedefop) KEE Nru 337/75, Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, L 39, 13.2.1975 kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kunsill KE Nru 2051/2004.
Fl-2019, ir-regolament ta’ twaqqif tas-Cedefop ġie sostitwit bir-Regolament 2019/128. 
https://www.cedefop.europa.eu/mt/about-cedefop/what-we-do/cedefop-regula... [ikkwotat 8.5.2019].

(2) Kummissjoni Ewropea (2010). Ewropa 2020: strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv: komunikazzjoni mill-Kummissjoni. KUMM(2010) 2020 finali http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:... [aċċessat fis-26.4.2010].
Il-Kunsill Ewropew (2010). Ewropa 2020: strateġija Ewropea ġdida għall-impjiegi u t-tkabbir.  Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Brussell, 25 u 26 ta’ Marzu 2010. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st00/st00007.mt10.pdf [aċċessat fl-4.11.2010].

See also:

Cedefop in brief available in 9 languages
Cedefop in brief available in 8 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, LT, PT). Danish version available in Cedefop in brief - 2012 edition.


Promoting learning for work available in 11 languages
Promoting learning for work available in 11 languages (DE, EL, EN, ES, FR, IT, MT, NL, PL, PT, SK)


Making VET fit for the future
Making VET fit for the future (EN)
All you need to know about Cedefop's work in the field of European vocational education and training in a handy new brochure.