About Apprendistati

L-apprendistati jistgħu jgħinu liż-żgħażagħ jagħmlu tranżizzjonijiet eħfef mill-iskola għall-impjieg, kif ukoll lill-adulti fil-perkorsi tagħhom ta’ tiġdid u titjib tal-ħiliet. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2018 dwar Qafas Ewropew għal Apprendistati ta’ Kwalità u Effettivi tistabbilixxi kif jiġu mifhuma l-apprendistati fl-Istati Membri kollha tal-UE.

Permezz tar-riċerka, tal-analiżi u tat-tagħlim tal-politika, is-Cedefop jappoġġa l-aġenda ta’ politika tal-UE (Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-2020 dwar il-VET, id-Dikjarazzjoni ta’ Osnabrück dwar il-VET, il-qafas Ewropew għal apprendistati ta’ kwalità u effettivi - EFQEA u l-Alleanza Ewropea għall-Apprendistati - EafA) u l-partijiet ikkonċernati rilevanti fl-isforzi tagħhom biex jilħqu objettivi bħat-titjib, l-espansjoni, il-kwalità, l-effettività u l-mobbiltà fl-apprendistati.

Il-ħidma tas-Cedefop dwar l-apprendistati tiffoka fuq il-karatteristiċi fil-livell tas-sistemi tal-iskemi ta’ apprendistat (stabbiliti bir-regolament) fl-EU-27, fl-Iżlanda, fin-Norveġja u fir-Renju Unit, li jwasslu għal kwalifiki tal-VET rikonoxxuti formalment.