About Matchning av kompetenser och arbete

Kompetensglapp innebär betydande kostnader för produktivitet och välmående för enskilda personer, företag och ekonomier.  Graden av kompetensglapp är mycket mer än en indikator på hur effektiv den grundläggande yrkesutbildningen är när det gäller att säkra en övergång från skola till arbete av god kvalitet. Att i kunskapssamhällen matcha kompetens med en arbetsmarknad vars behov förändras är en dynamisk process som kräver kontinuerlig anpassning av yrkesutbildningen.

I vår forskning och analys ligger fokus på att avgränsa och mäta flera typer av kompetensglapp. Cedefops europeiska arbetsundersökningar om kompetens, arbete och lärande i arbetet möjliggör för en djupare förståelse för olika bakomliggande drivkrafter samt för de kostnader som kompetensglapp innebär. Vi samlar också in goda exempel på politik och praxis för matchning av kompetens.