Du är här

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Rekrytering

Cedefops rekryteringspolitik är inriktad på att välja ut välkvalificerad personal med en hög grad av professionalism. För att nå detta mål har urvalsförfarandena effektiviserats så att maximal öppenhet och lika behandling av alla sökande kan garanteras.

Eftersom Cedefop är ett EU-organ följer våra anställningsvillkor tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Cedefop erbjuder konkurrenskraftiga löner, som är befriade från nationell beskattning, samt attraktiva förmåner som motsvarar de som erbjuds övriga tjänstemän i Europeiska unionen. Cedefop erbjuder också en internationell arbetsmiljö och möjligheter till fortbildning och utveckling.


Photo: © Spyros Ignatiadis

Life in Thessaloniki

Thessaloniki is the second largest city and port of Greece. It is known for its rich cultural and historic heritage as well as its lively lifestyle. The centre of the city lies between a long and beautiful waterfront and the castles of the old town.

There are quiet neighbourhoods away from the centre as well as more lively areas downtown. Thessaloniki is home to two universities, including the biggest university of Greece, the Aristotle University.

Thessaloniki is situated near many points of interest including the mythical Mount Olympus, the top touristic destinations of the Halkidiki peninsulas with Mount Athos and the remains of the Royal Palaces of the Macedonian Kings, famous for Alexander the Great. Thessaloniki is ringed by mountains with abundant wild life. The area has pleasant Mediterranean climate and endless beaches.

Thessaloniki’s intercity coach, rail network and harbour connect the city with the rest of the country’s mainland and islands. The airport offers various domestic and international destinations. The city is also the main gateway to northern Greece and the Balkans, while Egnatia Odos connects it with Turkey to the east and Italy to the west (with ferry boat).