You are here

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Nábor

Politika strediska Cedefop pre prijímanie zamestnancov je zameraná na výber kvalifikovaných pracovníkov s vysokou mierou profesionality. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa výberové konania zefektívnili, aby bolo možné zaručiť maximálnu transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami.

Keďže stredisko Cedefop je agentúrou Európskej únie, podmienky zamestnávania sú v súlade so služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Stredisko Cedefop ponúka konkurencieschopné mzdy oslobodené od vnútroštátnych daní a ďalšie atraktívne výhody v súlade s tými, ktoré majú zamestnanci verejnej správy Európskej únie. Okrem toho stredisko Cedefop ponúka medzinárodné pracovné prostredie a príležitosti na vzdelávanie a rozvoj.


Photo: © Spyros Ignatiadis

Life in Thessaloniki

Thessaloniki is the second largest city and port of Greece. It is known for its rich cultural and historic heritage as well as its lively lifestyle. The centre of the city lies between a long and beautiful waterfront and the castles of the old town.

There are quiet neighbourhoods away from the centre as well as more lively areas downtown. Thessaloniki is home to two universities, including the biggest university of Greece, the Aristotle University.

Thessaloniki is situated near many points of interest including the mythical Mount Olympus, the top touristic destinations of the Halkidiki peninsulas with Mount Athos and the remains of the Royal Palaces of the Macedonian Kings, famous for Alexander the Great. Thessaloniki is ringed by mountains with abundant wild life. The area has pleasant Mediterranean climate and endless beaches.

Thessaloniki’s intercity coach, rail network and harbour connect the city with the rest of the country’s mainland and islands. The airport offers various domestic and international destinations. The city is also the main gateway to northern Greece and the Balkans, while Egnatia Odos connects it with Turkey to the east and Italy to the west (with ferry boat).