Doradcy powinni mieć świadomość dużej różnorodności w zakresie zdolności wśród klientów, na co wpływa ich profil wykształcenia, umiejętności językowe, sytuacja społeczna, korzenie migracyjne, umiejętności poznawcze, co prowadzi do różnych wymagań w zakresie prezentacji i pracy z informacjami dotyczącymi rynku pracy w działaniach związanych z doradztwem.

Podczas pracy z grupami o specjalnych potrzebach należy określić potrzeby i zdolności danej grupy klientów. Planowanie działań związanych z doradztwem od samego początku, aby zapewnić dostępność wymaganą w kontekście danej sytuacji i grup klientów, z którymi pracujesz. Niekiedy interwencje praktyczne mogą poprawić dostępność przekazywanych informacji (np. ilustracje zamiast tekstu, piktogramy zamiast tekstu).
Należy szukać specjalnych narzędzi wspomagających. Opracowano specjalne narzędzia i techniki służące do przekazywania informacji grupom o specjalnych potrzebach. Niektóre narzędzia korzystają z zasad projektowania dla wszystkich, dzięki czemu dany projekt odpowiada potrzebom specjalnym w możliwie jak największym stopniu. 

 
ZASADA PROJEKTOWANIA DLA WSZYSTKICH

http://designforall.org/

Inwestycja w interfejs prezentujący informacje dotyczące rynku pracy zgodnie z potrzebami i możliwościami klienta jest niezwykle ważna. Niektóre narzędzia są projektowane w sposób umożliwiający dotarcie do szerokiej grupy klientów, w tym klientów o specjalnych potrzebach (m.in. niskim poziomie znajomości języka lub niskich umiejętnościach poznawczych), np. narzędzie Berufe Entdecker opierające się na stosowaniu obrazków. Zwłaszcza jeśli odbiorcami są uczniowie lub młodzi potencjalni specjaliści, narzędzia internetowe inwestujące w atrakcyjność prezentacji treści zarówno pod względem wizualnym, jak i tekstowym zwiększają ich potencjalny zasięg wśród społeczności uczniów/studentów (tak jak strona internetowa BeroepeninBeeld.nl (zawody w obrazkach), która zdaje się przyciągać nie tylko uczniów i studentów, lecz również nauczycieli). 

Dla grup o specjalnych potrzebach opracowano specjalne podejścia i programy. Te informacje są często wykorzystywane przez doradców zawodowych pracujących z grupami o specjalnych potrzebach i nie zawsze przez samych użytkowników. 

 
NARZĘDZIA LMI DOSTOSOWANE DO GRUP KLIENTÓW
  • Narzędzie wizualne dla uczniów Berufe Entdecker (Niemcy): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Informacje dotyczące kariery zawodowej napisane prostym językiem opracowane przez Łotewską Państwową Agencję Zatrudnienia, między innymi podręcznik dla poszukujących pracy: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Inicjatywa odpowiadająca na potrzebę interwencji docelowych dostosowanych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych KomposyT (Słowacja)​ www.komposyt.sk
 
ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO GRUP KLIENTÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH

Het Beroepenhuis stosuje zróżnicowane podejście do grup o różnych potrzebach (uczniowie o specjalnych potrzebach oraz uczniowie OKAN, dla których język krajowy nie jest językiem ojczystym). Na przestrzeni lat opracowano metodologię z zakresie doradztwa, którą można łatwo dostosować do zdolności i potrzeb odwiedzających grup. Materiały wykorzystywane podczas wizyty zostały opracowane w różnych formatach (w tym piktogramy i treści napisane łatwym językiem). Wystawa obejmuje miejsca o treściach na różnym poziomie trudności językowej (np. kącik restauracyjny jest łatwiejszy niż prezentacja w sektorze chemicznym, również dlatego że zawody wykonywane w restauracji są lepiej znane uczniom w porównaniu z liniami produkcyjnymi w branży chemicznej). Zadania są również zaprojektowane na różnych poziomach trudności. Osoba oprowadzająca grupę może dostosować instrukcje nawet podczas wizyty, nie tylko do poziomu grupy, lecz również do poziomu poszczególnych studentów. W ten sposób te same informacje są dostępne dla wszystkich. www.beroepenhuis.be