Specialistai turėtų žinoti, kad tarp klientų esama didelės gebėjimų modelių įvairovės, kuriai įtaką daro išsilavinimas, kalbų gebėjimai, socialinė padėtis, migracijos istorija, kognityviniai gebėjimai, todėl reikalavimai, kaip pristatyti darbo rinkos informaciją orientavimo veikloje ir kaip su ja dirbti, yra skirtingi.

Dirbant su specialiųjų poreikių grupėmis, svarbu nustatyti klientų grupės, su kuria dirbama, poreikius ir gebėjimus. Nuo pat pradžių savo orientavimo veiklą organizuokite taip, kad ji būtų prieinama pagal kontekstą ir klientų grupes, su kuriomis dirbate. Kartais praktinės intervencijos gali pagerinti teikiamos informacijos prieinamumą (pvz., paveikslėliai vietoj teksto, piktogramos vietoj teksto). Ieškokite specialių paramos priemonių. Specialios priemonės ir technikos buvo sukurtos siekiant informaciją teikti specialiųjų poreikių grupėms. Kai kurios priemonės sukurtos taip, kad tiktų visiems, ir atitiktų kuo daugiau skirtingų specialiųjų poreikių. 

 
TINKAMUMO VISIEMS PRINCIPAS

http://designforall.org/

Svarbu investuoti į sąsają, kurioje darbo rinkos informacija būtų pateikiama pagal klientų poreikius ir gebėjimus. Kai kurios priemonės sukurtos taip, kad jomis galima pasiekti plačią klientų grupę, įskaitant specialiųjų poreikių klientus (pvz., turinčius žemą kalbos gebėjimų lygį ar silpnus kognityvinius gebėjimus), pvz., priemonė „Berufe Entdecker“, grįsta paveikslėliais. Ypač kai tikslinė grupė yra moksleiviai arba jauni potencialūs profesionalai, internetinės priemonės, kuriose buvo investuota į patrauklų dizainą tiek vizualiai, tiek teksto požiūriu, didina jų galimybes pasiekti moksleivius ir (arba) studentų bendruomenę (pvz., interneto svetainė BeroepeninBeeld.nl (profesijos pavaizduotos paveikslėliais), kuri patraukė, rodos, ne tik moksleivius ir studentus, bet ir mokytojus). 

Specialiųjų poreikių grupėms buvo sukurti specialūs metodai ir programos. Šią informaciją neretai naudoja karjeros specialistai arba konsultantai, kurie dirba su specialiųjų poreikių grupėmis, bet ne visada ją naudoją patys pavieniai naudotojai. 

 
KLIENTŲ GRUPĖMS PRITAIKYTOS LMI PRIEMONĖS
  • Vizualinė priemonė mokyklų moksleiviams „Berufe Entdecker“ (Vokietija): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Karjeros informacija, pateikta paprasta kalba, kurią kartu su kitais parengė Latvijos valstybinė užimtumo agentūra, darbo ieškančio asmens vadovas: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Iniciatyva, skirta tikslinėms intervencijoms, pritaikytoms specialiųjų poreikių vaikų ugdymo reikmėms „KomposyT“ (Slovakija) www.komposyt.sk
 
INTEGRUOTAS METODAS DARBUI SU SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ KLIENTŲ GRUPĖMIS

Het Beroepenhuis taiko skirtingus metodus skirtingų poreikių turinčioms grupėms (studentai, turintys specialiųjų poreikių, ir OKAN studentai, kurių gimtoji kalba yra kita negu vietinė). Bėgant metams buvo sukurta tokia orientavimo metodologija, kurią galima lengvai pritaikyti pagal besilankančių grupių gebėjimus ir poreikius. Buvo parengta skirtingų formatų medžiaga, skirta naudoti apsilankymų metu (įskaitant piktogramas, pateiktas paprasta kalba). Parodoje yra skirtingo sudėtingumo lygių tyrinėjimo zonos (pvz., restoranų zona yra paprastesnė negu chemijos sektoriaus pristatymas, taip pat ir dėl to, kad restoranuose siūlomi darbai artimesni studentams, palyginti su perdirbimo linijomis chemijos pramonėje). Sukurtas skirtingų sudėtingumo lygių paskirstymas. Grupei vadovaujantis asmuo gali pritaikyti instrukcijas net apsilankymo metu, ne tik grupės lygmeniu, bet ir pagal pavienius studentus. Taip ta pati informacija tampa prieinama visiems. www.beroepenhuis.be