Witamy w zestawie narzędzi LMI

Tematem tego zestawu narzędzi jest rola informacji dotyczących rynku pracy (labour market information, LMI) w poradnictwie dostępnym przez całe życie oraz integracja informacji dotyczących rynku pracy w poradnictwie dostępnym przez całe życie przy wykorzystaniu narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Celem zestawu narzędzi LMI jest uwypuklenie znaczenia i istotności LMI i TIK dla poradnictwa dostępnego przez całe życie w celu uzyskania podstawowych analiz i przykładów oraz zapewnienia przeglądu przydatnych zasobów.

Adresatami niniejszego zestawu narzędzi LMI są doradcy zawodowi zajmujący się świadczeniem usług poradnictwa dostępnego przez całe życie na terytorium Unii Europejskiej oraz wszystkie osoby zainteresowane tym obszarem pracy.

Ostatecznym celem zestawu narzędzi jest przyczynienie się do poprawy jakości poradnictwa dostępnego przez całe życie. Zachęcamy czytelników niniejszego zestawu narzędzi do przekazywania komentarzy lub sugestii.