A tanácsadóknak a képességminták széles körét kell ismerniük az ügyfelekre vonatkozóan, ezekre pedig hatással van az adott személy tanulmányi háttere, nyelvi képessége, szociális helyzete, migrációs háttere és kognitív képessége, amely eltérő követelményeket támaszt a tanácsadási tevékenységekben a munkaerő-piaci információk átadása és azok felhasználása kapcsán.

A speciális igényű csoportokkal való együttműködés során fontos meghatározni a részt vevő ügyfélcsoport szükségleteit és képességeit. Tervezze meg tanácsadási tevékenységét már az induláskor, hogy elérhető legyen a kontextus és a résztvevő ügyfélcsoportok igényeinek megfelelően. Esetenként a gyakorlati beavatkozások javíthatják az átadott információk hozzáférhetőségét (pl. szöveg helyett képek, szöveg helyett piktogramok). Keresse a speciális támogatási eszközöket. Speciális eszközöket és technikákat a speciális igényű csoportok számára történő információnyújtáshoz is fejlesztettek ki. Egyes eszközök a „mindenki számára tervezés” elvét alkalmazzák, a megjelenést a lehető legnagyobb számú speciális igényű személy igényeire szabva.

 
MINDENKI SZÁMÁRA TERVEZÉS ELVE

http://designforall.org/

Fontos egy olyan felületbe fektetni, amely az ügyfél igényeinek és képességeinek megfelelően adja át a munkaerő-piaci információkat. Egyes eszközöket oly módon tervezik, hogy azok az ügyfelek széles körét, beleértve a speciális igényű ügyfeleket (pl. alacsony nyelvi szint vagy alacsony kognitív készségek) is meg tudják szólítani, ilyen pl. a képalapú Berufe Entdecker eszköz. Különösen abban az esetben, amikor a célcsoportot tanulók és fiatal potenciális szakemberek alkotják, a vonzó képi és szöveges megjelenésre áldozó internetes eszközök növelik az elérés esélyét a tanuló/diák közösségek körében (mint pl. a BeroepeninBeeld.nl [Képek a hivatásokban] weboldal, amely nemcsak a tanulók és diákok, hanem a tanárok számára is vonzó lehet).

A speciális igényű csoportok számára speciális megközelítéseket és programokat fejlesztettek ki. Az ilyen információkat nem mindig maguk az egyéni felhasználók, hanem gyakran a karrier-szakemberek és -tanácsadók használják a speciális igényű csoportokkal való együttműködésre.

 
ÜGYFÉLCSOPORTOKRA SZABOTT LMI-ESZKÖZÖK
  • Vizuális eszköz iskolai tanulók számára Berufe Entdecker (Németország): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Karrierinformációk egyszerű nyelven, a Lett Állami Munkaügyi Hivatal fejlesztésében: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Speciális oktatási igényű gyermekekre szabott, célirányos beavatkozási igényeket megfogalmazó kezdeményezés KomposyT (Szlovákia) www.komposyt.sk
 
SPECIÁLIS IGÉNYŰ ÜGYFÉLCSOPORTOK MEGSZÓLÍTÁSÁT CÉLZÓ, INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉS

A Het Beroepenhuis differenciált megközelítést alkalmaz a különböző igényű csoportokra (speciális igényű tanulók és OKAN tanulók, akik anyanyelve nem a helyi hivatalos nyelv). Az évek során egy olyan tanácsadási módszer került kifejlesztésre, amely funkcióját tekintve egyszerűen igazítható a látogatói csoportok képességeihez és igényeihez. A látogatást támogató anyagok különböző formátumokban érhetők el (úgymint piktogramok és egyszerű nyelvezetű szövegek). A kiállítás keretén belül felfedezősarkokat alakított ki, amelyeknek más-más nehézségi szintjei vannak (pl. az étteremsarok egyszerűbb, mint a vegyipari prezentáció, főként mert az éttermi munkát jobban ismerik a tanulók, mint a vegyiparban használt folyamatokat.) A feladatokat különböző nehézségi szintekre tervezték. A csoport vezetője még a látogatás alatt is változtathat az utasításokon, nemcsak csoportszinten, de az egyes tanulók szintjén is. Ily módon ugyanaz az információ mindenki számára hozzáférhetővé válik: www.beroepenhuis.be