Stručnjaci bi trebali biti svjesni širokog raspona obrazaca sposobnosti među klijentima, na koje utječu obrazovni profil, jezična sposobnost, socijalna situacija, migrantsko porijeklo i kognitivne sposobnosti, iz kojih proizlaze različiti zahtjevi u odnosu na predstavljanje i korištenje informacija o tržištu rada u aktivnostima profesionalnog usmjeravanja.

Kada radite sa skupinama s posebnim potrebama, važno je definirati potrebe i sposobnost skupine klijenata s kojima surađujete. Od početka pažljivo osmislite svoje aktivnosti profesionalnog usmjeravanja kako bi te aktivnosti bile pristupačne u mjeri u kojoj to zahtijevaju kontekst i skupina klijenata s kojima surađujete. Ponekad praktične intervencije mogu poboljšati dostupnost pruženih informacija (npr. slike i piktogrami umjesto teksta). Potražite posebne alate za podršku. Razvijeni su posebni alati i tehnike za pružanje informacija skupinama s posebnim potrebama. Neki alati primjenjuju načela dizajna za sve, gdje dizajn odgovara zahtjevima što većeg broja posebnih potreba. 

 
PRICIP DIZAJNA ZA SVE

http://designforall.org/

Ulaganje u sučelje koje predstavlja informacije o tržištu rada u skladu s potrebama i sposobnostima klijenata ima posebnu važnost. Neki su alati osmišljeni za informiranje široke skupine klijenata, uključujući klijente s posebnim potrebama (npr. slabe jezične sposobnosti), a primjer takvog alata je Berufe Entdecker koji se temelji na slikama. Posebice u slučajevima kada su ciljane grupe učenici ili mladi potencijalni stručnjaci, vizualno i tekstualno atraktivan dizajn povećava potencijalni raspon informiranja u zajednici učenika/studenata (kao što je primjerice web stranica BeroepeninBeeld.nl (Zanimanja u slikama) koja uspješno privlači učenike, studente i nastavnike).

Razvijeni su posebni pristupi i programi za skupine s posebnim potrebama. Ove informacije često upotrebljavaju i stručnjaci za profesionalno usmjeravanje ili savjetnici koji rade sa skupinama s posebnim potrebama, a ne nužno sami korisnici.

 
ALATI ZA LMI PRILAGOĐEN SKUPINAMA KLIJENATA
  • Vizualni alat za školske učenike Berufe Entdecker (Njemačka): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Informacije o karijeri pisane jednostavnim jezikom koje je razvio latvijski Zavod za zapošljavanje i, između ostalog, priručnik za osobe koje traže posao: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Inicijativa koja se bavi potrebom za ciljanim intervencijama usmjerenim na djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama KomposyT (Slovačka) www.komposyt.sk
 
INTEGRIRANI PRISTUP ZA SKUPINE KLIJENATA S POSEBNIM POTREBAMA

Het Beroepenhuis ima različite pristupe u slučaju skupina s posebnim potrebama (studenti s posebnim potrebama i studenti koji nemaju materinji jezik). Tijekom godina razvijena je metodologija profesionalnog usmjeravanja koja se lako može prilagoditi funkciji sposobnosti i potrebama skupina. Materijali koji pružaju podršku pri posjetima razvijeni su u različitim oblicima (uključujući piktograme i jednostavan jezik). Izložba sadrži dijelove za istraživanja različitih razina težine (npr. prezentacija ugostiteljskog kutka lakša je od prezentacije kemijskog sektora jer studenti više znaju o radnim mjestima u ugostiteljstvu nego o proizvodnim linijama u kemijskoj industriji). Zadaci su osmišljeni prema različitim razinama težine. Osoba koja vodi skupinu može prilagoditi upute čak i za vrijeme posjeta, i to ne samo na skupnoj razini nego i na razini pojedinih učenika. Na taj način, iste informacije postaju dostupne svima. www.beroepenhuis.be