Vejledere bør være opmærksomme på en bred vifte af egenskabsmønstre blandt klienter, der påvirkes af deres uddannelsesmæssige profil, sproglige evne, sociale situation, migrationsmæssige baggrund, kognitive evner, hvilket fører til forskellige krav til at præsentere og arbejde med arbejdsmarkedsinformation i vejledende aktiviteter.

Når man arbejder med grupper med særlige behov, er det vigtigt at definere de behov og egenskaber, som den klientgruppe, du arbejder med, har. Design dine vejledningsaktiviteter fra starten til at være så tilgængelige som det er nødvendigt for den kontekst og de klientgrupper, du arbejder med. Af og til kan praktiske interventioner forbedre tilgængeligheden af den leverede information (f.eks. billeder i stedet for tekst, piktogrammer i stedet for tekst). Vær opmærksom på specifikke støtteværktøjer. Der er udviklet særlige redskaber og teknikker til at levere information til grupper med særlige behov. Visse værktøjer benytter principperne design for alle, hvor designet svarer til kravene hos så mange forskellige særlige behov som muligt.

 
PRINCIPPET DESIGN FOR ALLE

http://designforall.org/

At investere i en grænseflade, der præsenterer arbejdsmarkedsinformation i henhold til klientens behov og egenskaber er vigtigt. Visse værktøjer er designet på en sådan måde, at de kan nå ud til en bred klientgruppe, herunder klienter med særlige behov (f.eks. lavt sprogniveau eller lave kognitive færdigheder), såsom værktøjet Berufe Entdecker, der er baseret på billeder. Specielt når målgruppen er elever eller unge potentielle akademikere, øger onlineværktøjer, der investerer i et attraktivt design både visuelt og tekstuelt, deres potentiale for at nå ud til samfundet af elever/studerende (som for eksempel webstedet BeroepeninBeeld.nl (Professioner i billedet), der lader til at tiltrække elever, studerende, men også undervisere).

Der er udviklet særlige fremgangsmåder og programmer til grupper med særlige behov. Denne information benyttes ofte af karrierevejledere eller rådgivere, der arbejder med grupper med særlige behov og ikke altid med selve de individuelle brugere.

 
ARBEJDSMARKEDSINFORMATIONSVÆRKTØJER SKRÆDDERSYET TIL KLIENTGRUPPER
  • Visuelt værktøj til skoleelever Berufe Entdecker (Tyskland): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Karriereinformation i let sprog udviklet af det lettiske statslige arbejdsformidlingskontor blandt andre jobsøgerhåndbogsagenturet: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Initiativ, der adresserer behovet for målrettede interventioner skræddersyet til børn med særlige uddannelsesmæssige behov KomposyT (Slovakiet) www.komposyt.sk
 
INTEGRERET FREMGANGSMÅDE VED KLIENTGRUPPER MED SÆRLIGE BEHOV

Het Beroepenhuis har en separat fremgangemåde ved grupper med andre behov (studerende med særlige behov og OKAN-studerende, der ikke har landets sprog som modersmål). I årenes løb er der blevet udviklet en vejledningsmetodologi, der let kan tilpasses besøgende gruppers egenskaber og behov. De materialer, der støtter besøget, er blevet udviklet i forskellige formater (herunder piktogrammer og let sprog). Udstillingen indeholder opdagelseshjørner med forskellige sværhedsgrader (f.eks. restauranthjørnet er lettere end præsentationen af den kemiske sektor, også fordi studerende er bedre bekendte med restaurantjob i forhold til proceskæderne i den kemiske industri). Opgaverne er designet med forskellige sværhedsgrader. Den person, der vejleder gruppen, kan tilpasse instrukserne, selv under besøget, ikke kun på gruppeniveau, men også på individuelt studentniveau. På denne måde gøres den samme information tilgængelig for alle. www.beroepenhuis.be