Doradcy powinni dołożyć starań, aby ustanowić jeden punkt wejścia LMI lub przygotować krótką listę kluczowych narzędzi LMI w zakresie doradztwa zawodowego i edukacji, gdyż dostępnych jest wiele narzędzi, podręczników i instrumentów do profilowania.
Oprócz przykładów i referencji przedstawionych w innych miejscach tego zestawu narzędzi przedstawiamy inne interesujące źródła informacji.

INTERESUJĄCE ŹRÓDŁA EUROPEJSKIE