Specialiștii trebuie să aibă în vedere existența în rândul clienților a unei game largi de pachete de abilități, influențate de profilul educațional, gradul de cunoaștere a limbii, situația socială, istoricul de migrant, abilitățile cognitive, toate acestea conducând la cerințe diferite de prezentare și lucru cu informațiile privind piața muncii în cadrul activităților de orientare.

Atunci când lucrați cu grupuri cu nevoi speciale, este important să stabiliți nevoile și abilitățile grupului de clienți cu care aveți de-a face. Proiectați-vă activitățile de orientare încă de la început pentru a le face cât mai accesibile în funcție de context și grupurile de clienți cu care lucrați. Uneori, intervențiile practice pot îmbunătăți gradul de accesibilitate al informațiilor furnizate (de exemplu, imagini în loc de texte, pictograme în loc de texte).
Căutați instrumente de asistență specifice. Există instrumente și tehnici speciale care au fost dezvoltate pentru a putea furniza informații grupurilor cu nevoi speciale. Unele instrumente aplică principiile de proiectare general valabile acolo unde proiectarea corespunde nevoilor a cât mai multe persoane posibil. 

 
PRINCIPIUL PROIECTĂRII GENERAL VALABILE

http://designforall.org/

Investirea într-o interfață care prezintă informații privind piața muncii conform nevoilor și abilităților clientului reprezintă un aspect important. Unele instrumente sunt proiectate astfel încât să se adreseze unui grup lărgit de clienți, inclusiv clienții cu nevoi speciale (de exemplu, cu un nivel redus de cunoaștere a limbii sau abilități cognitive scăzute), așa cum este instrumentul Berufe Entdecker bazat pe imagini. În special atunci când grupul țintă este format din elevi sau potențiali tineri profesioniști, instrumentele online care investesc într-un design atractiv atât vizual, cât și textual își sporesc potențialul de abordare a comunității formate din elevi/studenți (de exemplu, pagina de Internet BeroepeninBeeld.nl (Profesii în imagini) care pare să atragă nu numai elevii și studenții, dar și profesorii). 

Există abordări și programe speciale care au fost dezvoltate pentru grupurile cu nevoi speciale. Aceste informații sunt adeseori utilizate de specialiștii sau consultanții din domeniul orientării profesionale care lucrează cu grupuri cu nevoi speciale și nu întotdeauna de către însăși utilizatorii individuali. 

 
INSTRUMENTE IPM PERSONALIZATE PENTRU GRUPURILE ȚINTĂ
  • Instrument vizual pentru elevii de școală Berufe Entdecker (Germania): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Informații legate de carieră transpuse într-un limbaj accesibil, concepute de agenția letonă de stat de ocupare a forței de muncă, printre alte manuale destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Inițiativa ce se adresează nevoii de intervenții specifice, personalizată pentru copiii cu nevoi educaționale speciale KomposyT (Slovacia)​ www.komposyt.sk
 
ABORDAREA INTEGRATĂ ADRESATĂ GRUPURILOR DE CLIENȚI CU NEVOI SPECIALE

Het Beroepenhuis are o abordare diferențiată pentru grupurile cu nevoi diferite (studenții cu nevoi speciale și studenții OKAN în cazul cărora limba maternă nu este cea vorbită). De-a lungul anilor, a fost dezvoltată o metodologie de orientare care poate fi adaptată cu ușurință în funcție de abilitățile și nevoile grupurilor vizitatoare. Materialele de sprijin pentru vizită au fost concepute în formate diferite (inclusiv cu pictograme și într-un limbaj accesibil). Prezentarea cuprinde colțuri de explorare cu diferite niveluri de dificultate (de exemplu, colțul restaurant este mai accesibil decât prezentarea sectorului chimic și pentru că locurile de muncă în restaurante sunt mai populare în rândul studenților decât liniile de procesare din industria chimică). Sarcinile sunt concepute pe diferite niveluri de dificultate. Ghidul poate adapta instrucțiunile chiar și în timpul vizitei, nu numai la nivelul grupului, ci și la nivelul fiecărui student în parte. În acest mod, aceleași informații sunt puse la dispoziția tuturor. www.beroepenhuis.be