Il-professjonisti għandhom ikunu jafu dwar varjetà wiesgħa ta’ tipi ta’ abbiltajiet fost il-klijenti, influwenzati mill-profil tal-edukazzjoni, l-abbiltà lingwistika, is-sitwazzjoni soċjali, l-isfond ta’ migrazzjoni, u l-abbiltà konjittiva li jwasslu għal ħtiġijiet differenti għall-preżentazzjoni u l-użu tal-informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol fl-attivitajiet tal-iggwidar.

Meta taħdem ma’ gruppi bi bżonnijiet speċjali, huwa importanti li tiddefinixxi l-ħtiġijiet u l-abbiltà tal-grupp ta’ klijenti li qed taħdem magħhom. Fassal l-attivitajiet tal-iggwidar tiegħek mill-bidu sabiex ikun aċċessibli skont il-ħtieġa għall-kuntest u l-gruppi ta’ klijenti li qed taħdem magħhom. Kultant interventi prattiċi jistgħu jtejbu l-aċċessibbiltà tal-informazzjoni pprovduta (eż stampi minflok test, pittogrammi minflok test).
Tfittxija għal għodod ta’ appoġġ speċifiċi. Ġew żviluppati għodod u tekniki speċjali sabiex jipprovdu informazzjoni għal gruppi bi bżonnijiet speċjali. Xi għodod japplikaw il-prinċipji tad-disinn għal kulħadd meta d-disinn jikkorrispondi għall-ħtiġijiet tal-ikbar ammont ta’ bżonnijiet speċjali possibbli. 

 
IL-PRINĊIPJU TAD-DISINN GĦAL KULĦADD

http://designforall.org/

L-investiment f’interfaċċa li tippreżenta l-informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol skont il-ħtiġijiet u l-abbiltà tal-klijent huwa importanti. Ċerti għodod huma ddisinjati b’mod li dawn jistgħu jilħqu grupp wiesa’ ta’ klijenti li jinkludu klijenti bi bżonnijiet speċjali (eż livell lingwistiku baxx jew ħiliet konjittivi baxxi) bħall-għodda Berufe Entdecker li hija bbażata fuq stampi. B’mod speċjali meta l-gruppi fil-mira huma studenti jew professjonisti żgħar potenzjali, l-għodod online li jinvestu f’disinn li huwa viżwalment u testwalment attraenti, iżidu l-ilħiq potenzjali tagħhom fost il-komunità tal-istudenti (pereżempju s-sit web BeroepeninBeeld.nl (Il-Professjonijiet fl-Istampi) li tidher li tattira studenti kif ukoll għalliema). 

Ġew żviluppati approċċi u programmi speċjali għall-gruppi bi bżonnijiet speċjali. Din l-informazzjoni ħafna drabi tintuża mill-professjonisti jew konsulenti tal-karriera li jaħdmu ma’ gruppi bi bżonnijiet speċjali u mhux dejjem mill-utenti individwali nfushom. 

 
GĦODOD TAL-LMI PERSONALIZZATI GĦALL-GRUPPI TA’ KLIJENTI
  • Għodda viżwali għall-istudenti tal-iskola Berufe Entdecker (il-Ġermanja): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Informazzjoni dwar il-karriera f’lingwa sempliċi żviluppata mill-Aġenzija tal-Impjieg tal-Istat Latvjan fost oħrajn il-manwal għal persuni li qed ifittxu xogħol: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Inizjattiva li tindirizza l-ħtieġa għal interventi mmirati mfassla apposta għal tfal bi bżonnijiet edukattivi speċjali KomposyT (is-Slovakkja) www.komposyt.sk
 
APPROĊĊ INTEGRAT BIEX JIĠU INDIRIZZATI GRUPPI TA’ KLIJENTI BI BŻONNIJIET SPEĊJALI

Het Beroepenhuis għandu approċċ differenzjat għal gruppi bi ħtiġijiet differenti (studenti bi bżonnijiet speċjali u studenti tal-OKAN li ma għandhomx il-lingwa nattiva bħala l-lingwa materna). Mas-snin ġiet żviluppata metodoloġija tal-iggwidar li tista’ tiġi adattata faċilment skont l-abbiltà u l-ħtiġijiet tal-gruppi li qed iżuru. Il-materjali li jappoġġjaw iż-żjara ġew żviluppati f’formati differenti (li jinkludu pittogrammi u lingwa sempliċi). L-eżibizzjoni fiha angoli ta’ esplorazzjoni b’livelli differenti ta’ diffikultà (eż. l-angolu tas-servizzi ta’ restorant huwa aktar faċli mill-preżentazzjoni tas-settur kimiku anke għaliex ix-xogħlijiet tas-servizzi ta’ restorant huma aktar familjari għall-istudenti meta mqabbla mal-linji tal-proċessi fl-industrija kimika). Il-kompiti huma mfassla b’livelli differenti ta’ diffikultà. Il-persuna li qed tiggwida l-grupp tista’ tadatta l-istruzzjonijiet anke matul iż-żjara, mhux biss fil-livell tal-grupp iżda wkoll fil-livell tal-istudenti individwali. B’dan il-mod, l-istess informazzjoni hija magħmula aċċessibbli għal kulħadd. www.beroepenhuis.be