Adviseurs moeten zich ervan bewust zijn dat er onder de klanten een grote verscheidenheid van bekwaamheidspatronen is, beïnvloed door het onderwijsprofiel, taalvaardigheid, sociale situatie, migratie-achtergrond, cognitief vermogen, wat leidt tot verschillende vereisten in presentatie van en omgaan met arbeidsmarktinformatie in begeleidingsactiviteiten.

Bij het werken met groepen met speciale behoeften, is het belangrijk de noden en de mogelijkheden van de klantengroep waarmee u werkt, te bepalen. Ontwerp uw begeleidingsactiviteiten vanaf het begin zodanig dat ze toegankelijk zijn naar gelang van de vereisten in de context en de klantengroep waarmee u werkt. Soms kunnen praktische ingrepen de toegankelijkheid van de aangebracht informatie verbeteren (bijvoorbeeld met afbeeldingen in plaats van tekst, pictogrammen in plaats van tekst). Zoek specifieke hulpmiddelen ter ondersteuning. Er werden speciale hulpmiddelen en technieken ontwikkeld om informatie te geven aan groepen met speciale behoeften. In sommige hulpmiddelen wordt het principe van 'design for all' (ontwerp voor iedereen) toegepast, d.w.z. een ontwerp dat voldoet aan zo veel mogelijk speciale behoeften. 

 
PRINCIPE VAN ONTWERP VOOR IEDEREEN

http://designforall.org/

Het is belangrijk te investeren in een interface die arbeidsmarktinformatie presenteert volgens de behoeften en de bekwaamheid van de klant. Sommige tools zijn zodanig ontworpen dat ze een brede groep klanten kunnen bereiken, met inbegrip van klanten met speciale behoeften (bijvoorbeeld, gebrekkige taalkennis of beperkte cognitieve vaardigheden) zoals de tool 'Berufe Entdecker', die gebaseerd is op afbeeldingen. In het bijzonder als de doelgroep bestaat uit scholieren of jonge potentiële beroepsmensen, kunnen online tools die investeren in een aantrekkelijk design, zowel visueel als qua tekst, hun potentieel verhogen om de scholieren-/studentengemeenschap te bereiken (zoals bijvoorbeeld de website BeroepeninBeeld.nl die een aantrekkingskracht blijkt te hebben op scholieren en studenten, maar ook op leerkrachten). 

Speciale benaderingen en programma's werden ontwikkeld voor groepen met speciale behoeften. Deze informatie wordt vaak gebruikt voor loopbaanadviseurs of consulenten die met groepen met speciale behoeften werken, en niet altijd met de individuele gebruikers zelf. 

 
LMI TOOLS TAILORED TO CLIENT GROUPS
  • Visueel tool voor scholieren Berufe Entdecker (Duitsland): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Loopbaaninformatie in eenvoudige taal, ontwikkeld door het Letse staatsarbeidsbureau onder andere, het handboek van de werkzoekende: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Initiatief om te beantwoorden aan de behoefte voor gerichte acties op maat van kinderen met speciale onderwijsbehoeften KomposyT (Slovakia)​ www.komposyt.sk
 
GEÏNTEGREERDE BENADERING OM TE ATNWOORDEN AAN KLANTENGROEPEN MET SPECIALE BEHOEFTEN

Het Beroepenhuis heeft een verschillende benadering voor groepen met verschillende behoeften (studenten met speciale behoeften en OKAN-studenten die de plaatselijke taal niet als moedertaal hebben). In de loop van de jaren werd een begeleidingsmethologie ontwikkeld die gemakkelijk kan worden aangepast in functie van de bekwaamheid en de behoeften van bezoekende groepen. Het materiaal ter ondersteuning van het bezoek werd ontwikkeld in verschillende formaten (met inbegrip van pictogrammen en eenvoudige taal). De tentoonstelling omvat ontdekkingsruimten met een verschillende moeilijkheidsgraad (de restauranthoek bijvoorbeeld is gemakkelijker dan die van de chemische sector, onder meer omdat studenten meer vertrouwd zijn met banen in een restaurant dan met proceslijnen in de chemische industrie). De opdrachten werden ontworpen in verschillende moeilijkheidsgraden. De persoon die de groep begeleidt kan de instructies aanpassen, zelfs tijdens het bezoek, niet alleen aan het niveau van de groep maar ook aan het niveau van individuele studenten. Op die manier kan dezelfde informatie beschikbaar worden gemaakt voor iedereen. www.beroepenhuis.be