Karjeras speciālistiem jāapzinās, ka klientiem ir dažāds prasmju spektrs, ko nosaka viņu izglītības līmenis, valodas prasmes, sociālā situācija, migrācijas izcelsme, kognitīvās spējas tādējādi izvirzot dažādas prasības darba tirgus informācijas pasniegšanai un darbam ar šo informāciju profesionālās orientācijas aktivitātēs.

Strādājot ar grupām ar īpašām vajadzībām, ir svarīgi noteikt tās klientu grupas, ar kuru jūs strādājat, vajadzības un spējas. Sākumā izstrādājiet savas profesionālās orientācijas aktivitātes, lai tās būtu pieejamas atbilstoši situācijai un klientu grupām, ar kurām jūs strādājat. Dažreiz praktiska iejaukšanās var uzlabot sniegtās informācijas pieejamību (piemēram, attēli teksta vietā, piktogrammas teksta vietā). Pievērsiet uzmanību īpašiem atbalsta rīkiem. Ir izstrādāti īpaši instrumenti un metodes, lai sniegtu informāciju cilvēku grupām ar īpašām vajadzībām. Dažos rīkos tiek piemēroti jebkurai klientu grupai piemērota dizaina principi, kur dizains atbilst pēc iespējas lielākam īpašo vajadzību skaitam. 

 
PRINCIPLE OF DESIGN FOR ALL

http://designforall.org/

Svarīgs ir ieguldījums saskarnē, kas sniedz darba tirgus informāciju atbilstoši klienta vajadzībām un spējām. Daži rīki ir izstrādāti tā, lai tie varētu sasniegt plašu klientu grupu tostarp arī klientus ar īpašām vajadzībām (piemēram, ar zemu valodas prasmes līmeni vai ar zemu kognitīvo spēju līmeni), piemēram, rīks Berufe Entdecker, kura pamatā ir attēli. Jo īpaši, ja mērķgrupa ir skolēni vai gados jauni potenciālie profesionāļi, tiešsaistes rīki, kas dod tekstuālu un vizuālu ieguldījumu uzmanību piesaistošā dizainā, palielina to rīku iespēju sasniegt skolēnu/studentu auditoriju (piemēram, tīmekļa vietne BeroepeninBeeld.nl (Profesijas vizualizētas attēlā), kas piesaista skolēnus, studentus, kā arī skolotājus). 

Ir izstrādātas speciālas metodes un programmas grupām ar īpašām vajadzībām. Šo informāciju bieži izmanto karjeras profesionāļi un konsultanti, kas strādā ar grupām ar īpašām vajadzībām, un to ne vienmēr izmanto paši lietotāji. 

 
KLIENTU GRUPĀM PIELĀGOTI DTI RĪKI
  • Vizuāls rīks skolēniem Berufe Entdecker (Vācija): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Informācija par karjeras iespējām vienkāršā valodā, kuru izstrādājusi Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūra u.c. Darba meklētāja rokasgrāmata: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Iniciatīva, kas vērsta uz mērķtiecīgu iejaukšanos, kas pielāgota bērniem ar speciālās izglītības vajadzībām KomposyT (Slovākija) www.komposyt.sk
 
INTEGRĒTA PIEEJA KLIENTU GRUPĀM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Het Beroepenhuis ir diferencēta pieeja grupām ar dažādām vajadzībām (studenti ar īpašām vajadzībām un OKAN studenti, kuru dzimtā valoda nav viņu ģimenē lietotā valoda). Gadu  gaitā ir izstrādāta profesionālās orientācijas metodoloģija, kuru var viegli pielāgot, ņemot vērā 
apmeklētāju grupu spējas un vajadzības. Apmeklējumu veicinoši materiāli ir izstrādāti  dažādos formātos (to skaitā piktogrammas un vienkārša valoda). Apskates režīmā ir pieejami  izpētes stūrīši ar dažādām grūtības pakāpēm (piemēram, restorāna stūrītis ir vieglāks par ķīmiskās rūpniecības prezentāciju, jo studentiem ēdināšanas nozares profesijas ir labāk zināmas  nekā ķīmiskās rūpniecības pārstrādes procesi). Uzdevumi ir veidoti ar dažādiem  grūtības līmeņiem. Persona, kas vada grupu, var pielāgot norādījumus arī apmeklējuma laikā, un ne tikai grupām, bet arī atsevišķiem studentiem. Tādā veidā viena un tā pati  informācija tiek padarīta pieejama visiem. www.beroepenhuis.be