Poradci by si měli být vědomi široké škály vzorců schopností mezi klienty, které jsou ovlivněny profilem vzdělání, jazykovými schopnostmi, sociální situací, přistěhovaleckým původem, kognitivní schopností vedoucí k odlišným požadavkům na prezentaci a práci s informacemi o trhu práce v poradenských činnostech.

Při práci se skupinami se speciálními potřebami je důležité definovat potřeby a schopnosti skupiny klientů, s nimiž pracujete. Navrhněte své poradenské činnosti od začátku tak, aby byly přístupné dle potřeby pro kontext a skupiny klientů, s nimiž pracujete. Někdy mohou praktické zásahy zlepšit dostupnost poskytovaných informací (např. obrázky místo textu, piktogramy místo textu). Podívejte se na konkrétní nástroje podpory. Byly vyvinuty speciální nástroje a techniky, které mají poskytovat informace skupinám se zvláštními potřebami. Některé nástroje využívají principy designu pro všechny, kde vzhled odpovídá potřebám co možná největšího počtu zvláštních potřeb. 

 
PRINCIP DESIGNU PRO VŠECHNY

http://designforall.org/

Investice do rozhraní, které představuje informace o trhu práce v souladu s potřebami a kde je důležitá schopnost klienta. Některé nástroje jsou navrženy tak, aby oslovily širokou skupinu klientů včetně klientů se speciálními potřebami (např. omezené jazykové znalosti nebo nízké kognitivní dovednosti), jako je například nástroj Berufe Entdecker, který je založen na obrázcích. Zejména pokud jsou cílovou skupinou žáci ve školách nebo mladí potenciální odborníci, online nástroje, které investují do atraktivního designu jak z vizuálního, tak textového hlediska, zvyšují potenciál oslovení v komunitě žáků/studentů (jako například webové stránky BeroepeninBeeld.nl (profese na obrázcích), které, jak se zdá, jsou atraktivní pro žáky, studenty, ale také učitele). 

Pro skupiny se speciálními potřebami byly vyvinuty speciální přístupy a programy. Tyto informace často využívají kariérní poradci nebo poradci, kteří pracují se skupinami se zvláštními potřebami, a nikoli vždy samotní uživatelé. 

 
NÁSTROJE LMI ŠITÉ NA MÍRU SKUPINÁM KLIENTŮ
  • Vizuální nástroj pro žáky ve školách Berufe Entdecker (Německo): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Informace pro profesní rozvoj ve srozumitelném jazyce, připravené lotyšskou státní pracovní agenturou, obsahující mimo jiné příručku pro uchazeče o zaměstnání: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  •  Iniciativa zaměřená na potřebu cílených intervencí šitých na míru dětem se speciálními vzdělávacími potřebami KomposyT (Slovensko) www.komposyt.sk
 
INTEGROVANÝ PŘÍSTUP K OSLOVOVÁNÍ SKUPIN KLIENTŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

Het Beroepenhuis má diferencovaný přístup pro skupiny s různými potřebami (studenti se speciálními potřebami a studenti OKAN, kteří nemají rodný jazyk jako svůj mateřský jazyk). V průběhu let byla vypracována metodika poradenství, kterou lze snadno přizpůsobit podle schopností a potřeb navštěvování skupin. Materiály podporující návštěvu byly vyvinuty v různých formátech (včetně piktogramů a snadného jazyka). Výstava obsahuje průzkumné koutky s různou úrovní obtížnosti (např. restaurační koutek je jednodušší než prezentace chemického sektoru také proto, že restaurace jsou v porovnání s výrobními postupy v chemickém průmyslu studentům známější). Úkoly jsou navrženy na různých úrovních obtížnosti. Osoba provádějící skupinu může přizpůsobit pokyny i během návštěvy nejen na úrovni skupiny, ale také na úrovni jednotlivých studentů. Díky tomu jsou tytéž informace dostupné pro každého. www.beroepenhuis.be