Strokovnjaki se morajo zavedati široke palete vzorcev sposobnosti med strankami, na katere vpliva profil izobraževanja, jezikovne sposobnosti, socialne razmere, priseljensko ozadje, kognitivne sposobnosti, kar vodi do različnih zahtev za predstavitev in delo z informacijami o trgu dela pri dejavnostih orientacije.

Pri delu s skupinami s posebnimi potrebami je pomembno opredeliti potrebe in sposobnost skupine strank, s katerimi delate. Oblikujte svoje dejavnosti orientacije že od začetka, da so dostopne, kot to zahtevajo kontekst in skupine strank, s katerimi delate. Včasih lahko praktični posegi izboljšajo dostopnost zagotovljenih informacij (npr. slike namesto besedila, piktogrami namesto besedila).
Poiščite posebna podporna orodja. Razvita so posebna orodja in tehnike, ki zagotavljajo informacije skupinam s posebnimi potrebami. Nekatera orodja uporabljajo načela oblikovanja za vse, kjer oblikovanje ustreza potrebam čim večjemu številu posebnih potreb. 

 
PRISTOP OBLIKOVANJA ZA VSE

http://designforall.org/

Vlaganje v vmesnik, ki prikazuje informacije o trgu dela glede na potrebe in sposobnost stranke, je pomembno. Nekatera orodja so oblikovana na način, da lahko dosežejo širšo skupino strank, vključno s strankami s posebnimi potrebami (npr. nizka jezikovna raven ali nizke kognitivne spretnosti), kot je orodje Berufe Entdecker, ki temelji na slikah. Še posebej ko so ciljna skupina učenci ali mladi potencialni strokovnjaki, spletna orodja, ki investirajo v tako vizualno kot besedilno privlačno obliko, povečajo njihov potencialni doseg med skupnostjo učencev/študentov (na primer spletna stran BeroepeninBeeld.nl (Professions in
the Picture), ki privabi učence/študente in učitelje). 

Za skupine s posebnimi potrebami so bili razviti posebni pristopi in programi. Te informacije pogosto uporabljajo karierni strokovnjaki ali svetovalci, ki delajo s skupinami s posebnimi potrebami, in ne vedno posamezni uporabniki. 

 
ORODJA LMI, PRILAGOJENA SKUPINAM STRANK
  • Vizualno orodje za učence Berufe Entdecker (Nemčija): http://entdecker.biz-medien.de/
  • Karierne informacije v enostavno razumljivem jeziku, ki jih je razvila latvijska državna agencija za zaposlovanje: http://www.nva.gov.lv/karjera/
  • Pobuda, ki obravnava potrebo po ciljnih ukrepih, ki so prilagojeni otrokom s posebnimi izobraževalnimi potrebami KomposyT (Slovaška) www.komposyt.sk
 
CELOVIT PRISTOP ZA SKUPINE STRANK S POSEBNIMI POTREBAMI

Het Beroepenhuis ima diferenciran pristop k skupinam z različnimi potrebami (učenci s posebnimi potrebami in učenci OKAN, katerih materni jezik ni enak državnemu). Skozi leta je bila razvita metodologija orientacije, ki jo je mogoče zlahka prilagoditi glede na sposobnosti in potrebe gostujočih skupin. Razvito je bilo gradivo, ki podpira obisk, v različnih formatih (vključno s piktogrami in v enostavno razumljivem jeziku). Razstava vsebuje raziskovalne kotičke z različnimi stopnjami težavnosti (npr. kotiček z restavracijo je enostavnejši od predstavitve kemijskega sektorja tudi zato, ker so službe v restavracijah bolj znane učencem v primerjavi s procesnimi linijami v kemijski industriji). Naloge so zasnovane v različnih stopnjah težavnosti. Oseba, ki vodi skupino, lahko prilagodi navodila tudi med samim obiskom, ne le na ravni skupine, ampak tudi na ravni posameznih učencev. Na ta način so enake informacije dostopne vsem. www.beroepenhuis.be.