Uloga stručnjaka za razvoj karijere ključna je za učinkovitost informacija o tržištu rada u svrhu profesionalnog usmjeravanja karijere.  Integracija informacija o tržištu rada u usmjeravanje uključuje sljedeće elemente:

 • Odabir odgovarajućih informacija o tržištu rada za rad s određenim klijentom - ili skupinom klijenata u određenom razdoblju;
 • Učinkovito posredovanje informacijama o tržištu rada u odnosu na klijenta ili klijente tijekom aktivnosti profesionalnog usmjeravanja
 • Razmatranje i odgovaranje na pitanja upućenih stručnjacima za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere putem elektroničke pošte, telefona, interneta, društvenih medija ili drugih digitalnih komunikacijskih platformi.
 • Podrška klijentu da samostalno i neovisno upotrebljava informacije o tržištu rada
 • Korištenje strategija informiranja u svrhu promicanja uporabe informacija o tržištu rada

Tablica u nastavku usredotočuje se na različite vrste informacija o tržištu rada koje mogu biti korisne tijekom postupka planiranja karijere.

Korak u ciklusu obrade informacija o karijeri[2]

Opis

Informacije o tržištu rada

Komunikacija

Vanjska potražnja: otkrivena je potreba, treba donijeti odluku o karijeri

Unutarnje stanje ili reakcija: kako se osoba osjeća, ponaša, reagira na potrebu[3]

 

Analiza

Poboljšanje samostalnog znanja stečenog kroz iskustvo, procjenu, savjetovanje, vježbe: vrijednosti, interesi, vještine, preferencije za zapošljavanje

Poboljšanje stručnog znanja

Kapacitet za obradu tih informacija i meta-spoznaja (kakve informacije trebam)

Pružanje informacija o zanimanjima, obrazovanju, programima osposobljavanja te poveznice između obrazovanja i osposobljavanja i zanimanja. Informacije o tržištu rada predstavljene u raznim oblicima kako bi se zadovoljile potrebe i stilovi učenja klijenata/korisnika

Pružanje informacija o svijetu rada (struktura, institucije, sektori, radno pravo, politike, potražnja itd.)

Odgovarajuće vještine i preferencije za zapošljavanje s mogućim zanimanjima i potražnjom na tržištu rada

Sinteza[4]

Identifikacija i odabir alternativa i sužavanje istih na 3 do 5 opcija za zanimanje, studij, program

Odgovarajuće vještine i preferencije za zapošljavanje s mogućim zanimanjima i potražnjom na tržištu rada (nastavak, razrađeno)

Vrednovanje

Procjena troškova i koristi alternativa

Određivanje prioriteta i probni izbor

Detaljne informacije o alternativama (izjave, videozapisi, izvori na webu, posjeti tvrtkama itd.)

vvvvInformacije o zahtjevima za prihvaćanje kandidata na studij ili posaovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Izvršenje

Planiranje i provedba izbora

Praktične informacije, npr. postupci prijave, životopis

Komunikacija

 

Pregled vanjske potražnje i unutarnjeg stanja.  Jesam li zadovoljan s izborom? Mogu li provesti izbor?

 

Izvor: prilagođeni tekst opisa ciklusa CASVE, Pereson i sur. 2003.

 

Cedefop je razvio referentni popis prethodno navedenih aktivnosti povezanih s karijerom. Informacije o tržištu rada važne su u mnogim aktivnostima usmjeravanja.

Referentni vodič za aktivnosti usmjeravanja (Cedefop)

Informativne aktivnosti

Upućivanje – osiguravanje da ljudi imaju točne informacije o svim relevantnim agencijama i uslugama savjetovanja koje te agencije pružaju te da, stoga, mogu odabrati najprimjerenije izvore za svoje potrebe. Upućivanje je očigledno važno pitanje u pogledu pristupa uslugama, a može se prilagoditi kulturi, primjerice rješavanjem lingvističkih ograničenja i koncentriranjem relevantnih informacija u uslugama specifičnim za migrante. Informiranje – pružanje informacija (o tržištu rada) o prilikama koje se odnose na rad, obrazovanje, osposobljavanje ili drugo, bez raspravljanja o zaslugama ili važnosti svake opcije. Savjetovanje – pomaganje pojedincima i skupinama pri tumačenju informacija i odabiru najprikladnijih opcija.

Razvijanje vještina za upravljanje karijerom

Savjetovanje – rad s pojedincima kako bi im pomogli otkriti, razjasniti, procijeniti i razumjeti vlastito iskustvo i istražiti različite dostupne alternative, kao i strategije za provedbu. "Mentorstvo – pružanje podrške pojedincima i skupinama kako bi im pomogli da prevladaju osobne prepreke i ostvare svoj potencijal. Aktivnosti mentora pod velikim su utjecajem vještina, vrijednosti, sustava i osobnosti mentora, kao i njegove ili njezine sposobnosti da djeluje kao uzor." Procjena – pomaganje pojedincima da usvoje organizirano i strukturirano razumijevanje svog osobnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja u cilju donošenja informiranih prosudbi u odnosu na relevantnost predstavljenih mogućnosti (u radu, osposobljavanju itd.). Postoji niz metoda procjene, poput psiholoških testova (npr. GATB i BTPAC) i portfelja vještina. Poučavanje – planirano i sustavno napredovanje iskustava učenja kako bi se učenicima omogućilo stjecanje znanja, vještina i sposobnosti. U usmjeravanju se poučavanje fokusira na promicanje stjecanja vještina u upravljanju karijerom, uz podršku metodologija kao što su životopis i razrada otvorenih molbi, metode traženja posla, tehnike upravljanja vremenom i tehnike međuljudske komunikacije. Uzorkovanje – pružanje radnog iskustva, radnih ispitivanja, ocjenjivača učenja i drugih iskustava koja pojedincima omogućuju da steknu izravno iskustvo pri čemu se razjašnjavaju njihove odluke.

Izravna podrška i izgradnja kapaciteta

Omogućavanje – podržavanje pojedinaca i skupina u postupanju s organizacijama koje pružaju ili utječu na mogućnosti zapošljavanja i učenja. Zastupanje – pregovaranje izravno s organizacijama u ime pojedinaca ili skupina za koje postoje dodatne prepreke u pristupu. Zastupanje je korak dalje od omogućavanja i može biti od velike važnosti za imigrante. Umrežavanje – uspostavljanje veza s pojedincima i organizacijama za podršku i poboljšanje pružanja usluga profesionalnog usmjeravanja.

Upravljanje ključnim informacijama i osiguravanje kvalitete

Praćenje – održavanje kontakta s pojedincima nakon intervencija usmjeravanja kako bi se procijenilo je li potrebno daljnje vođenje i koja vrsta usmjeravanja je potrebna, izravni ishodi sastanaka, mišljenja pojedinaca o uslugama i napredovanju u karijeri. Povratne informacije – prikupljanje i uspoređivanje podataka o potrebama pojedinaca i skupina te poticanje pružatelja usluga da prilagode svoju ponudu. Upravljanje – izrada i provedba koherentnih programa usmjeravanja, osiguranje stabilnosti i razvoja tih programa, uz istodobno osiguravanje relevantnosti provedbe i kvalitete popratnih materijala, znanja i ljudskih resursa s redovitom i strukturiranom procjenom. Upravljanje ima velike koristi od pouzdanog sustava za osiguranje kvalitete koji se temelji na učinkovitim mehanizmima za praćenje i povratne informacije. Inovacije / promjene u sustavu – podrška razvoju aktivnosti i temeljnih metodologija, kao i praksi upravljanja, kako bi se poboljšala kvaliteta pružanja usluga. Inovacija zahtijeva uspostavu sustava za osiguranje kvalitete s općim kriterijima, a snažno je povezana s inicijativom na regionalnoj i  cionalnoj razini. Treba postojati zanimanje za ciljanu grupu kako bi se omogućilo, primjerice, uspješno ravnopravno učenje između pružatelja usluga / sustava.

Mnogi stručnjaci za razvoj karijere žele imati „jedinstvenu točku ulaza“ u odnosu na informacije o tržištu rada, središnje mjesto gdje se povezuju sve informacije o tržištu rada. To je, međutim, često nemoguće. Stručnjaci za razvoj karijere mogu imati koristi od izrade osobnog portfelja ključnih instrumenata informacija o tržištu rada koje smatraju najkorisnijima za svoj rad. Taj popis ili portfelj može biti kombinacija vanjskih izvora (priručnika, baza podataka, web stranica) i unutarnjih izvora (prezentacija, edukativnih igara, lekcija, upitnika/anketa) koje izrađuju stručnjaci za razvoj karijera ili organizacije za koje rade. 

Mnoge inicijative daju smjernice i informacije za više skupina korisnika, a neke inicijative usmjerene su na određenu skupinu korisnika. U nastavku navodimo zanimljive primjere.

 
INICIJATIVE ZA VIŠE SKUPINA KORISNIKA

Napredni alat koji uključuje informacije o tržištu rada i smjernice: eGuidance (Danska) www.ug.dk/evejledning
Primjer alata usmjerenog na više skupina korisnika koje obuhvaćaju mlade, odrasle osobe i osobe koje traže posao predstavlja portal za razvoj karijere latvijskog Državnog zavoda za zapošljavanje http://www.nva.gov.lv/karjera/

Savjet: ako želite pročitati sadržaj web stranice, upotrijebite opciju prijevoda web stranice. Dostupna je i verzija „pojednostavljenog prijevoda“.

 
INICIJATIVE ZA ODREĐENU SKUPINU KORISNIKA

Školski učenici:  inicijativa Het Beroepenhuis (Belgija - Flandrija) specijalizirana je za obrazovanje i usmjeravanje karijere za dobnu skupinu od 11 do 14 godina. Štoviše, ta inicijativa nudi smjernice prilagođene studentima s posebnim potrebama (nižim kognitivnim sposobnostima) i studentima s migrantskim porijeklom. www.beroepenhuis.be.
Učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO): alat TET-tori pomaže studentima na završnoj godini osnovnog školovanja (15 - 16 godina) kako bi najbolje iskoristili razdoblje „uvođenja u radni vijek“. To razdoblje radnog iskustva ključan je aspekt njihovog profesionalnog usmjeravanja i osposobljavanja. http://peda.net/veraja/tori

Zaposlene osobe / starije osobe: Centri za informiranje o razvoju karijere BIZ u okviru javne službe za zapošljavanje (Njemačka) razvili su pristup usmjeravanja odraslih klijenata, uz svoje izvorne ciljane grupe (školske učenike), npr. za osobe koje se vraćaju na tržište rada nakon dužeg izostanka.

Kako IKT i LMI mogu podržati cjeloživotno profesionalno usmjeravanje?

Pojava IKT-a otvorila je mogućnosti za stvaranje i provedbu brojnih alata koji se mogu upotrijebiti u savjetovanju i cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju.

 

 • Postoje informacijski alati koji uključuju različite vrste korisnih informacija o tržištu rada, kao što su baze podataka o zanimanjima, prognoze koje se odnose na vještine i tržište rada, baze podataka o slobodnim radnim mjestima, baze podataka o obrazovnim mogućnostima itd.
 • Postoje komunikacijski alati kao što su video-životopis, e-portfelj, softver za usklađivanje karijere, chatovi, društveni mediji i sl. Svi se mogu upotrebljavati u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju.

 

Savjetnici i organizacije koje pružaju usluge profesionalnog usmjeravanja karijere mogu kombinirati različite vrste alata IKT-a ili odabrati alate za pružanje svojih usluga profesionalnog usmjeravanja.

 

 • Međutim, to ne mora nužno značiti da savjetnici koji su specijalizirani i dobri u određenom načinu rada trebaju imati i specijalizirane vještine u svim ostalim alatima.
 • Višekanalnost ne mora nužno podrazumijevati da se iste informacije pružaju kroz različite kanale, nego može značiti i da svaki kanal ima svoju određenu svrhu i da postoji komplementarnost između različitih kanala.
 • Na primjer, može se reći da chat usluge služe za komunikaciju s klijentima nakon što su već odradili razgovor licem u lice ili da se alati društvenih medija usmjeravaju na mlade i izbore koji se odnose na obrazovanje.

 

U mnogim slučajevima stručnjaci za usmjeravanje dobro su osposobljeni i opremljeni za korištenje IKT-a za specifične potrebe koje zahtijeva njihov rad. Stoga cilj ovog kompleta alata nije „učenje“ vještina koje se odnose na IKT, već omogućavanje stručnjacima da uzmu u obzir učinak novih tehnologija u području informacija o tržištu rada i donesu informirane odluke o tome kako ih najbolje upotrijebiti u pružanju usluga. 

 

Ključni elementi koje bi stručnjaci za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere trebali uzeti u obzir su:

 

 • Poboljšanje razumijevanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija koje su dostupne kao pomoć u pružanju podrške osobama koje traže informacije o tržištu rada za planiranje karijere
 • Razmatranje kako upotrijebiti usmjeravanje putem interneta s obzirom na to da mnoge uprave i organizacije prelaze na digitalne oblike komunikacije te kako ohrabriti građane da komuniciraju s organizacijama putem interneta
 • Prepoznavanje novih načina rada koji su učinkovitiji i zahtijevaju manje utrošenog vremena
 • Sposobnost procjene spremnosti vaših klijenata u korištenju alata za LMI i IKT
 • Pomaganje klijentu da postane samouvjereniji i sigurniji
 • Sudjelovanje u raspravama o zajedničkom radu skupina i davanje prijedloga upravi kako bi se riješili utvrđeni problemi
 • Osviještenost o vlastitim vještinama koje se odnose na IKT i LMI
 
Primjeri:
 • Informiranost: Postoje dobri primjeri iz različitih država o tome kako se društveni mediji mogu potrijebiti u strategijama zaštite okoliša. U Belgiji Le Forem upotrebljava Facebook za komunikaciju s mladima u svrhu promicanja usluga javnih službi za zapošljavanje. Ova Facebook stranica ima više od 10 000 sljedbenika. Osim toga, YouTube se upotrebljava za dijeljenje videozapisa o uslugama javnih službi za zapošljavanje, a Twitter za isticanje novih mogućnosti osposobljavanja. U Italiji Plan za garanciju komunikacije mladima (2014. - 2015.) upotrebljava određene kampanje za web i mobilne uređaje kako bi se informacije dijelile s određenim ciljanim skupinama.
 •  E-portfelj: Uvjet za učinkoviti e-portfelj, kao rješenje za nesavršenosti na tržištu rada, je to da portfelj treba biti dio opće platforme.  Nedavni projekt u Nizozemskoj „Let’s Connect“ (Povežimo se) pokazao je da alat nije izvediv u izoliranim kontekstima. Bitno je da e-portfelji služe kao poveznica između različitih organizacija ili okruženja. To se može postići samo kroz određeni stupanj standardizacije u odnosu na informacije koje se razmjenjuju. Ta razmjena ovisi o općem i dijeljenom razumijevanju informacija (npr. o kompetencijama koje predstavljaju „širokopojasne“ informacije) od strane različitih sudionika. (Lievens, 2015.)

 

 • Sudjelujete li u osposobljavanju stručnjaka za profesionalno usmjeravanje? Ovdje možete pronaći priručnik za osposobljavanje voditelja i stručnjaka u području IKT-a i LMI-a.
 • Jeste li zainteresirani za čitanje priručnika o pitanjima upravljanja u području LMI-a, IKT-a i cjeloživotnog usmjeravanja? Priručnik možete pronaći ovdje.