Dobrodošli u komplet alata za informacije o tržištu rada (LMI)

Ovaj komplet alata bavi se ulogom informacija o tržištu rada za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje, a integracija tih informacija u cjeloživotno profesionalno usmjeravanje vrši se s pomoću alata informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT). 

Cilj kompleta alata za LMI je naglasiti važnost i značaj LMI-a i IKT-a za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje u svrhu pružanja osnovnih uvida i primjera te pregleda korisnih izvora. 

Ciljana skupina kompleta alata za LMI su stručnjaci za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere uključeni u cjeloživotno profesionalno usmjeravanje širom Europske unije i svi ostali koje zanima to područje rada. 

Krajnji cilj alata je doprinijeti poboljšanju kvalitete cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. Rado primamo sve komentare i prijedloge naših čitatelja.