Reading time
4m

Informacije o tržištu rada odnose se na radna mjesta i tržište rada. Informacije o tržištu rada opisuju stanje na tržištu rada, prošlo i sadašnje, a navode i buduće projekcije. Jasno pokazuju gdje se mogućnosti za rad povećavaju ili smanjuju, koja se zanimanja traže, što trebate studirati kako biste postali stručnjak u tim zanimanjima, što je potrebno za takvo zanimanje, kako pronaći ili promijeniti posao ili napredovati u karijeri.

 

Što s analizom podataka o tržištu rada? Analiza podataka o tržištu rada odnosi se na informacije o tržištu rada koje se prije predstavljanja javnosti analiziraju i tumače. Analiza podataka o tržištu rada u biti obuhvaća većinu informacija o karijerama. U ovom alatu pojam informacije o tržištu rada podrazumijeva i informacije o tržištu rada i analizu podataka o tržištu rada.

Ovdje možete pronaći definiciju informacija o tržištu rada za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje:

 
DEFINICIJA INFORMACIJA O TRŽIŠTU RADA ZA CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE

Informacije o tržištu rada za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje definirane su kao informacije o sljedećim stavkama:

 1. Profil tržišta rada i trendovi uključujući zapošljavanje, nezaposlenost i zaradu po sektorima, zanimanjima. Podaci bi trebali biti dostupni u nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj dimenziji gdje su dostupni statistički pouzdani podaci i povjerljivi podaci. Osnovni principi regulacije tržišta rada, zakona i politika tržišta rada.
 2. Trendovi koji se odnose na vještine, uključujući potrebe i nepodudaranja u vještinama, manjak vještina te trenutačnu i buduću potražnju u tom području. Regionalna i lokalna dimenzija trebale bi biti uključene ako su dostupne statistički pouzdane i povjerljive informacije.
 3. Informacije o zanimanjima, uključujući informacije o zahtjevima u području vještina, obrazovnoj pozadini, interesima, uvjetima rada, nedostacima u području vještina, plaći i zaradi.
 4. Rute ulaska i napredovanja u zanimanjima uključujući slobodna radna mjesta
 5. Rute ulaska i napredovanja u obrazovanju i osposobljavanju kako bi se stekle vještine za zanimanje ili premostio manjak vještina za željeno zanimanje.
 6. Informacije o planiranju karijere o tome gdje se mogu pronaći tražene informacije i pomoć.
 7. Pitanja jednakih mogućnosti i raznosvrsnosti (mjere potpore) i promjena profila radne snage

Što su dobre informacije o tržištu rada?

Standardi kvalitete za informacije o tržištu rada trebaju biti visoki jer informacije o tržištu rada imaju mnogo dimenzija (kao što je prikazano u definiciji), a njihova obrada nije jednostavna. Ovdje možete pronaći kriterije kvalitete informacija tržišta rada za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje.

Što su dobre informacije o tržištu rada za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje?

Kvalitetne informacije o tržištu rada trebaju imati sljedeće karakteristike:

 • točnost (npr. statistički pouzdane informacije)
 • pouzdanost npr. u smislu sektora, regija
 • pravovremenost: aktualni podaci, često ažurirani podaci
 • važnost za potrebe korisnika i prilagođene potrebe različitih skupina korisnika
 • atraktivnost i dostupnost u različitim oblicima (npr. slike, informativne grafike, tablice, grafikoni, dijagrami i videozapisi)
 • dostupnost: uzimajući u obzir različite mogućnosti i pozadine, tekst treba biti lako razumljiv, dostupan bez registracije, po pristupačnoj cijeni ili besplatno, koliko je god to moguće, uz dostupnost u elektroničkom i pisanom obliku
 • nepristranost: informacije pružene isključivo u skladu s interesima korisnika, na koje ne utječu pružateljevi, institucionalni ni financijski interesi te informacije koje ne diskriminiraju na osnovi roda, dobi, etničke pripadnosti, društvene klase, kvalifikacija i sposobnosti.
 • mjerodavnost
 • usporedivost podataka tijekom vremena i na različitim zemljopisnim razinama
 • uključivost: podaci koji uključuju lokalne ili regionalne informacije kako bi prikazali mogućnosti u regiji u kojoj pojedinac živi, ali istovremeno i mogućnosti u drugim regijama (mogu potaknuti mobilnost)
 • transparentnost: naznačeni izvori podataka
 • jednostavnost: jednostavne za ažuriranje
 • naprednost
 
Primjer naprednih informacija o tržištu rada (LMI)

Budući rast nezaposlenosti (% promjena) u sektorima u EU za razdoblje 2015. - 2025.
Izvor: Panorama vještina, Cedefop Poveznica: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs
(Napomena Cedefopu: moglo bi se odabrati zanimanje)

Neke od posebnih točaka pozornosti su:

 • Pojedini korisnici očekuju atraktivne informacije o tržištu rada. Važno je da se informacije o tržištu rada predoče na vizualno privlačan način na web stranicama, u informativnim grafikama i internetskim alatima te brošurama. Štoviše, informacije o tržištu rada trebaju se prikazati na razne načine kako bi se zadovoljile različite potrebe u odnosu na informiranje i različite stilove učenja (i sposobnosti) klijenata.  Osim toga, korisnici vole isprobati stvari, eksperimentirati, baviti se nečim, imati pristup inspirativnim aktivnostima u prostorijama poslodavca.
 • U vašem poslu može biti izazov pronaći ravnotežu između pružanja neutralnih i objektivnih savjeta o karijeri na temelju nepristranih informacija o tržištu rada i cilja odnosno strategije organizacije u kojoj radite.
  • Primjer 1: profesionalno usmjeravanje karijere i obrazovanja koje provodi sektorski savez usmjereno je na samo jedan sektor dok mogućnosti postoje u brojnim sektorima;
  • Primjer 2: savjetnici za zapošljavanje u javnim službama za zapošljavanje mogu biti prisiljeni tražiti ravnotežu između ciljeva u odnosu na broj riješenih predmeta i ciljeva koji se odnose na brzo rješavanje, s jedne strane, i individualnih preferencija ili neiskorištenog potencijala, s druge strane.
  • Primjer 3: postoji rizik od pristranih ili selektivnih informacija u brošurama koje promiču obrazovne programe
 • Informacije o tržištu rada mogu se dobiti službeno i neslužbeno. Službene informacije o tržištu rada dobivaju se iz više različitih izvora. Postoji obilje informacija o tržištu rada koje su dostupne putem web stranica, baza podataka, aplikacija, društvenih medija, videozapisa itd. 
  Detaljnije informacije o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (IKT) te informacijama o tržištu rada (LMI) možete pronaći ovdje

Složenost informacija o tržištu rada zahtijeva dobre navigacijske sposobnosti. Za mnoge klijente stručnjaci za profesionalno usmjeravanje imaju ulogu sučelja između izvora informacija o tržištu rada i klijenata. Stručnjaci za profesionalno usmjeravanje prilagođavaju, tumače i obrađuju informacije o tržištu rada te ih upotrebljavaju za obrazovanje, informiranje, savjetovanje i profesionalno usmjeravanje klijenata. Kako to možete učiniti? U idućem poglavlju naučite više o integraciji informacija o tržištu rada u cjeloživotno profesionalno usmjeravanje