Reading time
4m

Ovaj alat za informacije o tržištu rada namijenjen je svim stručnjacima za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere koji su aktivni ili zainteresirani za cjeloživotno usmjeravanje i razvoj karijere. Prema definicijama Europske unije, koncept cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja shvaća se prilično široko. Cilj cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja je poboljšati vještine u razvoju karijere i olakšati izbor studija i radnog mjesta.

 
DEFINICIJA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA

Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje kontinuirani je postupak koji građanima bilo koje dobi i u bilo kojem trenutku u životu omogućuje da prepoznaju svoje sposobnosti, kompetencije i interese, donesu odluke o svom obrazovanju, usavršavanju i zanimanju te upravljaju svojim osobnim životnim putovima u učenju, radu i drugim područjima u kojima se te vještine i kompetencije uče i/ili upotrebljavaju (Uredba Vijeća Europske unije iz 2008.). Odnosi se na aktivnosti povezane s usmjeravanjem razvoja karijere i obrazovanja o razvoju karijere u školama, na sveučilištima, službama za zapošljavanje, centrima za usmjeravanje, programima socijalne pomoći itd. tijekom svih životnih razdoblja. Cilj cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja je poboljšati vještine za razvoj karijere i olakšati izbor studija i radnog mjesta.

Informacije o tržištu rada bitan su element profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja o razvoju karijere. Informacije o tržištu rada pomažu pri istraživanju mogućnosti i alternativa u svijetu rada i ostvarivanju istih. Ovisno o životnom razdoblju i osobnoj situaciji pojedinca (klijenta), različite vrste informacija o tržištu rada imaju veću ili manju važnost u pojedinim slučajevima.

 
 • Kod školskih učenika potrebno je odgovoriti na sljedeća tipična pitanja LMI-a: koji su (moji) talenti? Što volim? Zašto radimo? Što je vrijednost rada? Što je zanimanje? Što je sektor? 
 • Kod odraslih učenika mogu se pojaviti sljedeća pitanja koja se odnose na informacije o tržištu rada: odgovaraju li moje vještine onima koje poslodavci traže? Kada se nakon više godina odsutnosti vratim na tržište rada, koje su mogućnosti dostupne? Koja vrsta obuke ili podrške je dostupna za stjecanje novih vještina ili usavršavanje vještina koje posjedujem?

Alati za informacije o tržištu rada ponekad su usmjereni na određenu skupinu korisnika, a ponekad osmišljeni za različite skupine korisnika.

Ovdje možete saznati što su različite skupine korisnika.

 
SKUPINE KORISNIKA U CJELOŽIVOTNOM PROFESIONALNOM USMJERAVANJU

Informacije o tržištu rada korisne su za aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja o razvoju karijere za široki raspon skupina korisnika.

Razlikuju se sljedeće skupine korisnika:

 • školski učenici
 • učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO)
 • studenti u visokoškolskom obrazovanju
 • odrasle osobe
 • zaposlene osobe
 • nezaposlene osobe
 • starije osobe
 • rizične skupine mladih
 • skupine u nepovoljnom položaju
 • osobe migrantskog podrijetla

U ovom kompletu alata prikazujemo dodanu vrijednost informacija o tržištu rada za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i opisujemo kako korištenje informacija o tržištu rada može ojačati aktivnosti usmjeravanja. S obzirom na to da informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) imaju ključnu ulogu u našem društvu i uslugama povezanim s cjeloživotnim profesionalnim usmjeravanjem, pronaći ćete i informacije o ulozi IKT-a, informacije o tržištu rada i cjeloživotnom usmjeravanju.

Ovaj komplet alata osmišljen je kao početna točka za istraživanje i sintezu ključnih poruka. Pronaći ćete primjere dobrih praksi. Navedene su i poveznice na druge korisne izvore kao što su izvješća, priručnici, upute, web stranice itd.

Napomena: detaljne opise dobrih praksi možete pronaći u priručniku za LMI, IKT i cjeloživotno profesionalno usmjeravanje te u studiji centra Cedefop „Informacije i smjernice o tržištu rada“.