Olet täällä

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Oikeudellinen huomautus / vastuuvapauslauseke

Tekijänoikeudet

© Cedefop

Jollei toisin ilmoiteta, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Silloin kun teksti- ja multimedia-aineiston (ääni-, kuva-, ohjelmisto- ym. aineiston) jäljentäminen edellyttää ennakkolupaa, edellä mainittu yleinen lupa jäljentää aineistoa ei ole voimassa ja ennakkoluvassa ilmoitetaan selkeästi kaikki käyttöä koskevat rajoitukset.

Vastuuvapauslauseke

Cedefop pitää yllä tätä verkkosivustoa parantaakseen yleisön mahdollisuutta saada tietoa sen toiminnasta. Se pyrkii pitämään tiedot ajan tasalla ja paikkansa pitävinä. Jos virheitä ilmenee, ne pyritään korjaamaan. Cedefop ei kuitenkaan ole korvausvastuussa tai muussa vastuussa sivustolla olevien tietojen suhteen.

Nämä tiedot

  • ovat yleisluonteisia, eikä niitä ole osoitettu erityisesti jonkin luonnollisen henkilön tai yhteisön erityisiin olosuhteisiin
  • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia
  • sisältävät linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole Cedefopin valvonnassa ja joista Cedefop ei vastaa
  • eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja.

Huomattakoon, ettei voida taata, että verkossa suorakäytössä (online) oleva asiakirja vastaa virallisesti hyväksyttyä tekstiä täydellisesti.

Tavoitteena on minimoida teknisistä häiriöistä aiheutuvat haitat. Jotkin sivuston tiedot on kuitenkin voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä Cedefop voi taata, ettei palvelu keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuttaisi palveluun. Cedefop ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat verkkosivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin johtavien linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa Cedefopin vastuuta vastoin sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimuksia tai poistaa Cedefopin vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei voida sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan poistaa.

Lue myös henkilötietojen suojaamisesta.