Cedefop ima kot agencija Evropske unije lastno pravno osebnost ter lahko sklepa pogodbena razmerja s fizičnimi osebami, družbami in drugimi pravnimi osebami. Zato zanj veljajo določbe finančne uredbe, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, finančna uredba o Cedefopu in upoštevne direktive EU o javnem naročanju za oddajo naročil in sklepanje sporazumov o nepovratnih sredstvih, deluje pa v skladu z osnovnimi načeli preglednosti, enake obravnave in nediskriminacije, najširše konkurence, sorazmernosti in dobrega finančnega poslovodenja.

Če želite po e-pošti prejeti obvestilo, ko je objavljen nov razpis javnega naročila, se registrirajte in naročite na obvestila o novih razpisih javnih naročil po e-pošti.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 97 - 120 out of 420
Title Reference Status Closing date
Accountancy services NP/DRS/KD/Accountancy services/009/16
Completed
26/08/2016
Financing apprenticeships / dual VET in the EU AO/DLE/PLI/Financing Apprenticeships - dual VET/007/16
Completed
29/07/2016
Building Maintenance Services for Cedefop Premises AO/DRS/ASAIN/MaintenanceServices/006/16
Completed
22/07/2016
EXTENSION DATE AND TIME 07/09/2016
Governance of EU skills anticipation and matching systems: in-depth country reviews AO/DSL/KPOUL-JVLOO/skills-governance/005/16
Completed
17/06/2016
User experience (UX), support and development services for the Skills Panorama AO/DSL/AZU-JBU/SkillsPanoramaUX/004/16
Completed
31/05/2016
ReferNet call for proposals Malta GP/DSI/ReferNet_FPA/001/16
Completed
22/04/2016
Dark Fiber AO/DRS/SAN/Dark Fibre/002/2016
Completed
19/04/2016
Production of Skills Supply and Demand Forecasts AO/DSL/VKVET/Skills forecasts/001/16
Completed
04/04/2016
Renovation of facades at the Cedefop building AO/RES/ASAIN/Windows/003/16
Completed
31/03/2016
Provision of medical services to Cedefop staff RPP/DRS/GMA/Medical-services/001/16
Completed
21/03/2016
Security and Associated Services for the Cedefop premises AO/DRS/ASAIN/Security&AssociatedServices/014/15
Completed
01/02/2016
ReferNet Framework Partnership Agreements 2016-2019 for Finland,Greece,Hungary,Iceland and Malta GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15
Completed
02/12/2015
English editing services AO/DCM/MTA/English Editing/005/2015
Completed
16/11/2015
Apprenticeships: A Cross-National Overview AO/DLE/RCDC-LRUST/CrossNationalOverview/013/15
Completed
09/11/2015
Developing Information Technologies and Labour Market Information in Lifelong Guidance AO/DLE/PMDFON/ICT_and_LMI_in_Guidance/010/15
Completed
05/10/2015
The impact of Globalisation on Vocational Education and Training AO/DSI/GKO/Globalisation and VET/011/15
Completed
02/10/2015
The changing nature and role of vocational education and training in Europe AO/DSI/JB/Changing_Role_of_Vet/009/15
Completed
28/09/2015
Statistical services for data monitoring, analysis and reporting in the field of VET, Lifelong learning and skills AO/DSL/MSERA/Statistical Services/008/15
Completed
15/09/2015
Support and Development services for Europass web resources AO/DSI-RS/PHT-ASIA/EuropassServices/007/2015
Completed
27/08/2015
EXTENSION DATE AND TIME 10/09/2015
Security and Associated Services for the Cedefop premises AO/DRS/ASAIN/Security&AssociatedServices/006/15
Completed
26/08/2015
ReferNet Framework Partnership Agreements 2016-2019 GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15
Completed
21/08/2015
The role of learning outcomes in supporting dialogue between the labour market and education and training; the case of vocational education and training AO/DSI/JB/ Learning outcomes and the labour market /004/15
Completed
31/07/2015
Opinion survey on VET in Europe AO/DLE/LSALVA-EVGAR/VET_Survey/003/15
Completed
08/06/2015
Learning cultures in organizations AO/DSL/ABARA/GRUSSO/learning cultures in organizations/002/15
Completed
28/05/2015
Displaying results 97 - 120 out of 420