Cedefop ima kot agencija Evropske unije lastno pravno osebnost ter lahko sklepa pogodbena razmerja s fizičnimi osebami, družbami in drugimi pravnimi osebami. Zato zanj veljajo določbe finančne uredbe, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, finančna uredba o Cedefopu in upoštevne direktive EU o javnem naročanju za oddajo naročil in sklepanje sporazumov o nepovratnih sredstvih, deluje pa v skladu z osnovnimi načeli preglednosti, enake obravnave in nediskriminacije, najširše konkurence, sorazmernosti in dobrega finančnega poslovodenja.

Če želite po e-pošti prejeti obvestilo, ko je objavljen nov razpis javnega naročila, se registrirajte in naročite na obvestila o novih razpisih javnih naročil po e-pošti.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 121 - 144 out of 420
Title Reference Status Closing date
Thematic Country Reviews on Apprenticeships AO/ECVL/RCDCR/TCR_Apprenticeships/001/15
Completed
22/04/2015
ICT services for development of applications in PowerBuilder AO/RES/ITK/PowerBuilderServices/015/14
Completed
29/10/2014
2016 update of the European inventory of validation of non-formal and informal learning AO/ECVL/JB-EVGAR/2016-Validation-Inventory/014/14
Completed
21/10/2014
Provision of data analysis and intelligence on skills and labour markets AO/RPA/AZU-ILIVAN/skills-intelligence/012/14
Completed
10/10/2014
Printing of urgent publications and promotional material for limited print-runs AO/CID/MTK/Urgent-printing/013/14
Completed
02/10/2014
Travel Agency Services AO/RES/JK/Travel Agency services/011/14
Completed
01/10/2014
Real-time labour market information on skill requirements: feasibility study and working prototype AO/RPA/VKVET-NSOFRO/Real-time LMI/010/14
Completed
30/09/2014
Provision of language training to Cedefop staff AO/RES/RGERMA/Language training/009/14
Completed
30/09/2014
Relaunch - ReferNet call for proposals Greece - Romania GP/RPA/ReferNet-FPA/004/14
Completed
26/09/2014
Provision of Cleaning Services for Cedefop Premises AO/RES/ASAIN/CleaningServices/008/14
Completed
22/09/2014
Labour market information in lifelong guidance AO/RPA/PMDFON/LMI in Guidance/007/14
Completed
15/09/2014
ICT helpdesk services AO/RES/SAN-SAK/Helpdesk/006/14
Completed
01/08/2014
Economic and Social Costs of Low Skilled Adults in EU AO/ECVL/ARANI-LSALVA/LowSkilled/005/14
Completed
21/07/2014
ICT Services for Livelink - OpenText Content Server 10 AO/RES/ITK/Livelink-OTCS10-Services/004/14
Completed
11/07/2014
ReferNet call for proposals Greece-Romania GP/RPA/ReferNet-FPA/002/14
Completed
16/05/2014
ICT Network Support Services AO/RES/SAN/ICTNetSS/003/14
Completed
15/05/2014
Designing a new user experience for the EU Skills Panorama web portal AO/RPA/AZU/EUSP-WEB-SERVICES/002/14
Completed
28/04/2014
Painting Services for the Cedefop building's internal surfaces AO/RES/ASAIN/PaintingServices/001/14
Completed
14/04/2014
Measuring Performance of EU Member States Skills Systems and Prioritising Skill Mismatches AO/RPA/KPOUL-AZU/Prioritising_Skill_Mismatches/015/13
Completed
20/02/2014
ReferNet call for proposals Croatia-Denmark GP/RPA/ReferNet-FPA/002/13
Completed
24/09/2013
Web development, support and maintenance services for the Cedefop official website AO/CID/NT/Website-CMS_services/014/13
Completed
20/09/2013
Labour market mobility and skill mismatch in EU labour markets AO/RPA/KPOUL-GRUSSO/Mobility and Skill Mismatch/011/13
Completed
10/09/2013
Governance and financing of apprenticeship AO/RPA/PLI-ABARA/Apprenticeship/012/13
Completed
09/09/2013
Supply of print and electronic books, electronic and print periodicals, document delivery services, electronic resources, press clipping services AO/CID/COROM/Information Services/013/13
Completed
09/09/2013
Displaying results 121 - 144 out of 420