Sveicināti DTI palīglīdzeklī!

Šī palīglīdzekļa tēma ir darba tirgus informācijas loma mūžilga karjeras atbalsta jomā un darba tirgus informācijas integrēšana mūžilga karjeras atbalsta jomā, izmantojot IKT rīkus.

DTI palīglīdzekļa mērķis ir uzsvērt DTI un IKT nozīmi un svarīgumu mūžilga karjeras atbalsta jomā, sniegt pamatinformāciju un piemērus, kā arī sniegt noderīgu resursu pārskatu.

Šī DTI palīglīdzekļa mērķgrupa ir karjeras speciālisti, kas ir iesaistīti mūžilga karjeras atbalsta aktivitātēs visā Eiropas Savienībā, kā arī citi speciālisti, kas ir ieinteresēti šajā jomā.

Palīglīdzekļa galīgais mērķis ir veicināt mūžilga karjeras atbalsta kvalitātes uzlabošanu. Mēs būsim ļoti pateicīgi par palīglīdzekļa lasītāju iesniegtajiem komentāriem vai ieteikumiem.