Karjeras speciālistiem jācenšas izveidot vienotu DTI ieejas punktu vai galveno DTI rīku sarakstu profesionālajai orientācijai un izglītībai, jo ir pieejami daudzi rīki, rokasgrāmatas, profilēšanas rīki. Papildus piemēriem un atsaucēm, kas sniegtas šajā palīglīdzeklī, mēs piedāvājam arī citus interesantus avotus.

INTERESANTI AVOTI EIROPĀ