Specialistai turėtų pamėginti sukurti vieno langelio LMI sistemą arba svarbiausių LMI priemonių profesiniam orientavimui ir ugdymui sąrašą, nes yra platus spektras priemonių, vadovų, profiliavimo priemonių.
Be kitų šiame priemonių rinkinyje pateiktų pavyzdžių ir nuorodų, nurodome ir kitus įdomius šaltinius.

ĮDOMŪS ŠALTINIAI EUROPOJE