Sveiki atvykę į LMI priemonių rinkinio puslapį

Šio priemonių rinkinio tema – darbo rinkos informacijos vaidmuo orientavimui visą gyvenimą ir darbo rinkos informacijos integravimas į orientavimą visą gyvenimą naudojant informacinių ir ryšių technologijų (IRT) priemones.

LMI priemonių rinkinio tikslas – pabrėžti LMI ir IRT svarbą orientavimui visą gyvenimą ir jų ryšį, pateikti bazinių įžvalgų ir pavyzdžių bei naudingų išteklių apžvalgą.

Šio LMI priemonių rinkinio tikslinė grupė – karjeros specialistai, įsitraukę į orientavimo visą gyvenimą veiklas visoje Europos Sąjungoje, ir visi kiti, besidomintys šia darbo sritimi.

Galutinis šio priemonių rinkinio tikslas – pagerinti orientavimo visą gyvenimą kokybę. Džiaugsimės gavę priemonių rinkinio skaitytojų komentarų arba pasiūlymų.