Reading time
4m

Darbo rinkos informacija – tai informacija apie darbo vietą arba darbo rinką. Darbo rinkos informacija nusako darbo rinkos sąlygas praeityje ir dabartyje, taip pat ateities perspektyvas. Ji paaiškina, kur darbo galimybės auga arba mažėja, kokių profesijų esama, ką jums studijuoti, kad taptumėte profesionalu toje profesinėje srityje, ko reikia norint įgyti profesiją, kaip susirasti darbą, pakeisti darbą arba tęsti karjerą.

 

O kas yra informacijos apie darbo rinką rinkimas? Informacijos apie darbo rinką rinkimas – tai tokia darbo rinkos informacija, kuri prieš ją viešinant buvo analizuojama ir aiškinama. Iš esmės didžioji dalis karjeros informacijos yra informacijos apie darbo rinką rinkimas. Šiame priemonių rinkinyje vartojame sąvoką „darbo rinkos informacija“, kuri reiškia ir darbo rinkos informaciją, ir informacijos apie darbo rinką rinkimą.

Darbo rinkos informacijos, skirtos orientavimui visą gyvenimą, apibrėžtį rasite čia:

 
LMI ORIENTAVIMUI VISĄ GYVENIMĄ APIBRĖŽTIS

Darbo rinkos informacija, skirta orientavimui visą gyvenimą, apibrėžiama kaip informacija apie šiuos dalykus: 

 1. Darbo rinkos profiliai ir tendencijos, įskaitant užimtumą, nedarbą ir darbo užmokesčio perspektyvas pagal sektorių ir profesiją. Duomenys turėtų būti prieinami nacionaliniu, regioniniu bei vietiniu lygmenimis ten, kur pateikiama patikima informacija ir neatskleistini duomenys. Pagrindinių darbo rinkos principų reguliavimas, įstatymai ir darbo rinkos politika.
 2. Tendencijos ir įgūdžiai, įskaitant įgūdžių poreikius bei neatitikimą, gebėjimų trūkumą bei dabartinius ir ateities gebėjimų poreikius. Regioninis ir vietinis lygmenys turėtų būti įtraukiami, jeigu esama statistiškai patikimos ir neatskleistinos informacijos.
 3. Informacija apie profesijas, įskaitant informaciją apie įgūdžių reikalavimus, įgytą išsilavinimą, interesus, darbo sąlygas, kvalifikuotų darbuotojų trūkumą, užmokestį ir premijas. 
 4. Kaip įgyti profesijas ir jose tobulėti, įskaitant siūlomas darbo vietas
 5. Kaip pradėti ir tęsti išsilavinimą ir mokymąsi, siekiant įgyti profesijai reikalingų įgūdžių arba įgyti trūkstamų įgūdžių norimai profesijai įgyti. 
 6. Karjeros planavimo informacija, kur rasti informaciją ir paramą 
 7. Lygių galimybių ir įvairovės klausimai (paramos priemonės), darbo jėgos profilio keitimasis

Kas yra gera informacija apie darbo rinką?

Darbo rinkos informacijos kokybės standartai turėtų būti aukšti, nes darbo rinkos informacija yra daugialypė (kaip matyti iš apibrėžties) ir su ja dirbti nėra paprasta. Darbo rinkos informacijos, skirtos orientavimui visą gyvenimą, kokybės kriterijus rasite čia. 

Kas yra gera darbo rinkos informacija, skirta orientavimui visą gyvenimą?

Aukštos kokybės darbo rinkos informacija pasižymi tokiomis charakteristikomis:

 • Tikslumas (t. y. statistinis patikimumas)
 • Išsamumas sektorių, regionų požiūriu
 • Turi laiko grafikus: duomenys nauji, dažnai atnaujinami
 • Atitinka naudotojo poreikius ir skirtingų naudotojų grupių pritaikytus poreikius 
 • Pateikta patraukliai ir prieinama skirtingais formatais (pvz., nuotraukos, infografika, lentelės, grafikai, diagramos ir vaizdo įrašai)
 • Prieinamumas: atsižvelgiama į skirtingus gebėjimus ir pasirengimą, lengvai suprantamas tekstas, kiek tai įmanoma, pasiekiama be registracijos už mažą kainą arba nemokamai, taip pat prieinama elektronine forma ir kaip spausdintinė kopija
 • Objektyvi: pateikta informacija atitinka tik naudotojo interesus, informacijai poveikio nedaro ją pateikusio asmens, institucijos arba finansavimo interesai, šia informacija nediskriminuojama dėl lyties, amžiaus, tautybės, socialinės klasės, klasifikacijų, gebėjimų
 • Yra autoritetinga
 • Ją galima palyginti laikui bėgant pagal skirtingus geografinius lygmenis
 • Į ją įtraukta vietinė arba regioninė informacija, kad galima būtų pristatyti galimybes regione, kuriame asmuo gyvena, bet kartu ir kituose regionuose (taip skatinamas judumas)
 • Skaidrumas: nurodyti duomenų šaltiniai
 • Informaciją lengva atnaujinti
 • Su ateities perspektyva 
 
LMI su ateities perspektyva pavyzdys

Būsimas užimtumo augimas (pokytis, %) tarp sektorių ES 2015–2025 m.

Šaltinis: Įgūdžių panorama, „Cedefop“

Nuoroda: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs

Keletas dalykų, į kuriuos dera atkreipti dėmesį: 

 • Pavieniai naudotojai tikisi patraukliai pateiktos darbo rinkos informacijos. Svarbu, kad darbo rinkos informacija būtų pateikta vizualiai patraukliai interneto svetainėse, informaciniuose grafikuose, interneto priemonėmis, skrajutėse ir pan. Be to, LMI turėtų būti pateikta skirtingais būdais, kad atitiktų skirtingus klientų informacijos poreikius ir mokymosi stilius (bei gebėjimus).  Be to, naudotojai mėgsta išbandyti naujus dalykus, eksperimentuoti, ką nors veikti, turėti galimybę užsiimti įkvepiančiomis veiklomis darbdavio patalpose. 
 • Jūsų darbe gali būti sudėtinga rasti pusiausvyrą derinant neutralias ir objektyvias karjeros rekomendacijas, grįstas nešališka darbo rinkos informacija, ir organizacijos, kuriai dirbate, tikslus bei strategiją. 
  • 1 pavyzdys: sektoriaus federacijos profesinis orientavimas ir švietimas sutelkti tik į vieną sektorių,o galimybių paprastai esama keliuose sektoriuose; 
  • 2 pavyzdys: įdarbinimo konsultantai viešosiose įdarbinimo tarnybose gali būti priversti siekti pusiausvyros tarp, viena vertus, atvejų apkrovos tikslų ir greitai pasiekiamų tikslų bei, kita vertus, darbo ieškančių žmonių pageidavimų ir neatskleisto potencialo.
  • 3 pavyzdys: esama rizikos pateikti šališką arba selektyvią informaciją brošiūrose, kuriose reklamuojamos švietimo programos
 • Darbo rinkos informacija gali būti gaunama formaliai ir neformaliai. Formali darbo rinkos informacija platinama per daugelį skirtingų šaltinių. Daug darbo rinkos informacijos pateikiama interneto svetainėse, duomenų bazėse, programėlėse, socialiniuose tinkluose, per vaizdo įrašus... Konkretesnė informacija apie IRT ir LMT pateikta čia

Darbo rinkos informacijos sudėtingumas reikalauja gerų naršymo įgūdžių. Daugeliui klientų tai reiškia, kad karjeros specialistui tenka ryšininko vaidmuo tarp darbo rinkos informacijos šaltinių ir kliento. Karjeros specialistai pritaiko, aiškina, apdoroja rinkos informaciją ir naudoja ją savo klientams šviesti, informuoti, konsultuoti ir orientuoti. Kaip jums tai daryti? Sužinokite daugiau apie LMI integravimą į orientavimą visą gyvenimą kitame skyriuje