Reading time
4m

Denne værktøjspakke om arbejdsmarkedsinformation er beregnet til alle karrierevejledere, der er aktive inden for eller interesseret i livslang vejledning og karriereudvikling. Konceptet livslang vejledning skal forstås bredt, i henhold til EU's definition. Målet med livslang vejledning er at forbedre karriereudviklingskompetencer og at lette studie- og jobvalget. 

 
DEFINITION AF LIVSLANG VEJLEDNING

Livslang vejledning er en kontinuerlig proces, der sætter borgere uanset alder og på ethvert tidspunkt i deres liv i stand til at identificere deres evner, kompetencer og interesser og at tage uddannelsesmæssige, undervisningsmæssige og erhvervsmæssige beslutninger og at håndtere deres individuelle livsforløb inden for læring, arbejde og på andre områder, hvor disse egenskaber og kompetencer læres og/eller benyttes (2008 EU-Rådets resolution). Det handler om karrierevejledning og karriereuddannelsesaktiviteter på skoler, universiteter, arbejdsformidling, karrierevejledningscentre, sociale støtteprogrammer osv. på alle livsstadier. Målet med livslang vejledning er at forbedre karriereudviklingskompetencer og at lette studie- og jobvalget.

Arbejdsmarkedsinformation er et afgørende element inden for karrierevejledning og -rådgivning. Arbejdsmarkedsinformation hjælper med at udforske muligheder og alternativer i arbejdslivet, og hvordan man opnår dem. Afhængigt af den enkeltes (klientens) livsstadie og personlige situation vil forskellige typer arbejdsmarkedsinformation blive mere eller mindre relevant.

 
 • For skoleelever er typiske spørgsmål vedrørende arbejdsmarkedsinformation: Hvad er mine talenter? Hvad synes jeg om? Hvorfor arbejder vi? Hvad er værdien af arbejde? Hvad er et erhverv? Hvad er en sektor? 
 • For voksne lærende kan følgende spørgsmål vedrørende arbejdsmarkedsinformation opstå: Svarer mine kompetencer stadig til det, arbejdsgivere har behov for? Når jeg vender tilbage til arbejdsmarkedet efter nogle års fravær, hvilke muligheder er så tilgængelige? Hvilken type undervisning eller støtte er tilgængelig for at få nye kompetencer eller opdatere mine kompetencer?

Arbejdsmarkedsinformationsværktøjer er af og til rettet mod én specifik brugergruppe, og nogle gange er de designet til forskellige brugergrupper.

Her kan du finde ud af, hvilke forskellige brugergrupper der findes.

 
BRUGERGRUPPER INDEN FOR LIVSLANG VEJLEDNING

Arbejdsmarkedsinformation er nyttig for aktiviteter, der har med karrierevejledning og -rådgivning at gøre for et stort udvalg af brugergrupper.

Følgende brugergrupper fremhæves:

 • Skoleelever
 • Studerende i erhvervsuddannelse
 • Studerende i videregående uddannelser
 • Voksne lærende
 • Ansatte
 • Arbejdsløse
 • Ældre voksne
 • Udsatte unge
 • Dårligt stillede grupper
 • Personer med migrantbaggrund

I denne værktøjspakke viser vi værdien ved arbejdsmarkedsinformationen for livslang vejledning, og hvordan brugen af arbejdsmarkedsinformation kan styrke vejledningsaktiviteter. Eftersom informations- og kommunikationsteknologi spiller en vigtig rolle i vores samfund og i ydelsen af livslang vejledning, vil du også finde information om den rolle, som informations- og kommunikationsteknologi, arbejdsmarkedsinformation og livslang vejledning spiller.

Denne værktøjspakke er beregnet som et udgangspunkt til videre udforskning og som en syntese af vigtige budskaber. Du finder eksempler på god praksis. Der findes links til andre nyttige kilder, såsom rapporter, håndbøger, manualer, websteder...

Bemærk: Detaljerede beskrivelser af god praksis kan findes i håndbogen om arbejdsmarkedsinformation, informations- og kommunikationsteknologi og livslang vejledning og i Cedefop-undersøgelsen om arbejdsmarkedsinformation og vejledning.