Reading time
4m

A munkaerő-piaci információs eszköztár minden olyan karrier-tanácsadási szakembernek szól, aki érdeklődik az egész életen át tartó pályaorientáció iránt, vagy ezen a területen tevékenykedik. Az egész életen át tartó pályaorientáció alatt az Európai Unió által meghatározott, tágabb értelemben használt fogalom értendő. Az egész életen át tartó pályaorientáció célja a karrierépítési kompetenciák javítása, valamint segítségnyújtás a tanulmányok és a munkalehetőségek kiválasztásában.

 
AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ PÁLYAORIENTÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA

Az egész életen át tartó pályaorientáció egy tartós folyamat, amely lehetővé teszi a polgároknak, hogy bármely életkorban, életük bármely szakaszában felmérjék képességeiket, kompetenciáikat és érdeklődésüket, döntéseket hozzanak az oktatásukkal, képzésükkel és a szakmai pályafutásukkal kapcsolatban, és hogy alakítsák egyéni életpályájukat a tanulás és a munka terén, illetve minden egyéb olyan területen, ahol ezeket a képességeket és kompetenciákat elsajátítják és/vagy használják (az Európai Unió Tanácsának 2008-as állásfoglalása). Minden olyan karrier-tanácsadási és karrierrel kapcsolatos oktatási tevékenységre utal, amely az iskolákban, egyetemeken, foglalkoztatási szolgálatokon, karrier-tanácsadási központokban, szociális támogatási programok keretén belül és egyéb területeken folyik az életpálya bármely szakaszában. Az egész életen át tartó pályaorientáció célja a karrierépítési kompetenciák javítása, valamint segítségnyújtás a tanulmányok és a munkalehetőségek kiválasztásában.

A munkaerő-piaci információk a karrier-tanácsadás és -orientáció lényeges elemét képezik. A munkaerő-piaci információk segítséget nyújtanak a munka világában a karrierlehetőségek és alternatívák feltérképezésében és azok elérésében. Az adott egyén (ügyfél) életszakaszától és egyedi élethelyzetétől függően az egyes munkaerő-piaci információk más-más jelentőséggel bírnak.

 
 • Az iskolai tanulók esetében jellemzően felmerülő LMI-kérdések a következők: miben (vagyok) tehetséges? Mi érdekel? Miért dolgozunk? Milyen értéket képvisel a munka? Mit jelent a hivatás? Mit jelent az iparág?
 • A felnőtt korú tanulók  esetében a következő munkaerő-piaci információval kapcsolatos kérdések merülhetnek fel: a készségeim még mindig összhangban van a munkáltatói igényekkel? Néhány év kihagyás után a munkaerőpiacra való visszatéréskor milyen lehetőségeim vannak? Milyen képzést vagy támogatást vehetek igénybe új tudás megszerzéséhez vagy meglévő tudásom frissítéséhez?

A munkaerő-piaci információs eszközök esetenként egy bizonyos felhasználói csoportot céloznak meg, máskor különböző felhasználói csoportokra tervezik azokat.

A továbbiakban megismerheti, hogy melyek a különböző felhasználói csoportok.

 
ÉLETPÁLYA-ORIENTÁCIÓS FELHASZNÁLÓI CSOPORTOK

A munkaerő-piaci információk a felhasználói csoportok széles körének biztosítanak előnyöket karrier-tanácsadási és -orientációs tevékenységhez.

Az alábbi felhasználói csoportokat különböztetik meg:

 • Iskolai tanulók
 • Szakoktatásban és szakképzésben résztvevő tanulók 
 • Felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók
 • Felnőtt korú tanulók
 • Munkavállalók
 • Munkanélküliek
 • Időskorúak
 • Veszélyeztetett fiatalok
 • Hátrányos helyzetű csoportok
 • Migráns háttérrel rendelkezők

Ebben az eszköztárban bemutatjuk az egész életen át tartó pályaorientációt érintő munkaerő-piaci információk hozzáadott értékét, valamint hogy a munkaerő-piaci információk használata hogyan tudja támogatni a tanácsadási tevékenységeket. Mivel az ICT kulcsfontosságú szerepet játszik társadalmunkban és az egész életen át tartó pályaorientációban, az eszköztárban az ICT, a munkaerő-piaci információk és az egész életen át tartó pályaorientáció szerepével kapcsolatos információk is megtalálhatók.

Az eszköztár célja, hogy a téma megismerésének kiinduló pontjaként szolgáljon és összefoglalja a legfontosabb felvetéseit. Emellett példákat is bemutatunk bevált gyakorlatokra. Egyéb hasznos forrásokhoz, többek között jelentésekhez, kézikönyvekhez, használati útmutatókhoz, weboldalakhoz kínálunk linkeket.

Megjegyzés: a bevált gyakorlatokra vonatkozó részletes leírások az LMI, ICT és egész életen át tartó pályaorientáció témájú kézikönyvben, valamint a Munkaerő-piaci információk és orientáció (Labour market information and guidance) című Cedefop-tanulmányban olvashatók.