Reading time
4m

Ta zbirka orodij za informacije o trgu dela je namenjena vsem poklicnim strokovnjakom, ki so dejavni v vseživljenjski orientaciji in poklicnem razvoju ali se za to zanimajo. Koncept vseživljenjske orientacije se v širšem smislu razume, kot ga definira Evropska unija. Cilj vseživljenjske orientacije je izboljšati kompetence poklicnega razvoja ter omogočiti študij in izbiro zaposlitve. 

 
DEFINICIJA VSEŽIVLJENJSKE ORIENTACIJE

Vseživljenjska karierna orientacija je neprekinjen proces, ki državljanom omogoča, da v vseh starostnih obdobjih in vse življenje identificirajo svoje sposobnosti, kompetence in interese, sprejemajo odločitve na področju izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica, ter se usmerjajo v izobraževanje in usposabljanje ter delovna in druga okolja, kjer lahko te sposobnosti in kompetence pridobijo in/ali jih uporabljajo (Resolucija Sveta EU iz leta 2008). Nanaša se na dejavnosti karierne orientacije in izobraževanja v šolah, univerzah, zavodih za zaposlovanje, centrih za karierno orientacijo, programih za socialno pomoč itn. v vseh življenjskih obdobjih. Cilj vseživljenjske orientacije je izboljšati kompetence poklicnega razvoja ter omogočiti študij in izbiro zaposlitve.

Informacije o trgu dela so ključen element karierne orientacije in svetovanja. Informacije o trgu dela pomagajo raziskati možnosti in alternative v svetu dela in kako jih doseči.
Glede na življenjsko stopnjo in osebni položaj posameznika (stranke) so različne vrste informacij o trgu dela bolj ali manj pomembne. 

 
 • Za učence so običajna vprašanja LMI: Kaj so (moji) talenti? Kaj mi je všeč? Zakaj delamo? Kakšna je vrednost dela? Kaj je poklic? Kaj je sektor?
 • Pri odraslih udeležencih izobraževanja pa lahko pride do naslednjih vprašanj v zvezi z informacijami o trgu dela: ali se moje znanje in spretnosti še vedno ujemajo s potrebami delodajalca? Katere možnosti so na voljo, ko se po nekaj letih odsotnosti vrnem na trg dela? Kakšno usposabljanje ali podpora je na voljo za pridobitev novih ali nadgradnjo mojih obstoječih znanja in spretnosti?

Orodja informacij o trgu dela so včasih usmerjena na eno določeno skupino uporabnikov, včasih pa so zasnovana za različne skupine uporabnikov.

V nadaljevanju so navedene različne skupine uporabnikov. 

 
SKUPINE UPORABNIKOV VSEŽIVLJENJSKE ORIENTACIJE

Informacije o trgu dela so koristne za dejavnosti karierne orientacije in svetovanja za širok spekter skupin uporabnikov. 

Razlikujemo naslednje skupine uporabnikov:

 •  učenci,
 • vajenci,
 • študenti,
 • odrasli udeleženci izobraževanja,
 • zaposleni,
 • nezaposleni,
 • starejši odrasli,
 • ogroženi mladi,
 • prikrajšane skupine,
 • osebe s priseljenskim ozadjem.

V tej zbirki orodij prikazujemo dodatno vrednost informacij o trgu dela za vseživljenjsko orientacijo in kako lahko uporaba teh informacij okrepi dejavnosti karierne orientacije. Ker imajo IKT ključno vlogo v naši družbi in storitvah vseživljenjske orientacije, so tukaj vključene tudi informacije o vlogi IKT na informacije o trgu dela in vseživljenjsko orientacijo.

Ta zbirka orodij je mišljena kot izhodišče za raziskovanje in sintezo ključnih sporočil. V njej boste našli primere dobrih praks. Na voljo so tudi povezave do drugih koristnih virov, kot so poročila, priročniki, navodila, spletne strani itn. 

Opomba: podrobne opise dobrih praks najdete v priročniku o LMI, IKT in vseživljenjski orientaciji ter v raziskavi Cedefop o informacijah o trgu dela in karierni orientaciji.