Reading time
4m

Deze toolkit over arbeidsmarktinformatie richt zich tot alle loopbaanadviseurs die actief of geïnteresseerd zijn in levenslange begeleiding en loopbaanontwikkeling. Het concept van levenslange begeleiding wordt in zijn ruime zin opgevat, zoals gedefinieerd door de Europese Unie. Het doel van levenslange begeleiding is het verbeteren van vaardigheden voor loopbaanontwikkeling en het vergemakkelijken van studie- en beroepskeuzen. 

 
DEFINITIE VAN LEVENSLANGE BEGELEIDING

Levenslange begeleiding is een permanent proces waardoor burgers van elke leeftijd op elk moment van hun leven in staat worden gesteld te bepalen waar hun capaciteiten, vaardigheden en interesses liggen, beslissingen te nemen ten aanzien van onderwijs, opleiding en werk en hun levensloop te bepalen in een leer-, werk- of andere omgeving waar deze capaciteiten en vaardigheden worden aangeleerd en/of ingezet (Verordening van de EU-Raad in 2008). Dit verwijst naar activiteiten van beroepsoriëntatie en loopbaaneducatie in scholen, universiteiten, arbeidsbureaus, centra voor beroepskeuzebegeleiding, programma's voor sociale dienstverlening, enz. in alle levensstadia. Het doel van levenslange begeleiding is het verbeteren van vaardigheden voor loopbaanontwikkeling en het vergemakkelijken van studie- en beroepskeuzen.

Arbeidsmarktinformation is een essentieel element van loopbaanbegeleiding en -counselling. Arbeidsmarktinformatie helpt om keuzen en alternatieven in de arbeidswereld te ontdekken, en biedt middelen om ze te bereiken.
Naar gelang van het levensstadium en de persoonlijke situatie van het individu (de klant), zijn verschillende types van arbeidsmarktinformatie meer of minder relevant. 

 
 • Voor scholieren zijn typische arbeidsmarktinformatievragen: wat zijn (mijn) talenten? Wat doe ik graag? Waarom werken we? Wat is de waarde van werk? Wat is een beroep? Wat is een sector? 
 • Voor lerende Voor lerende volwassenen kan de volgende vraag in verband met arbeidsmarktinformatie zich stellen: komen mijn vaardigheden nog overeen met wat werkgevers nodig hebben? Welke zijn de mogelijkheden wanneer ik op de arbeidsmarkt wil terugkeren na enkele jaren afwezigheid? Welke opleiding of ondersteuning is beschikbaar om nieuwe vaardigheden te verwerven of om mijn vaardigheden op peil te brengen? volwassenen kan de volgende vraag in verband met arbeidsmarktinformatie zich stellen: komen mijn vaardigheden nog overeen met wat werkgevers nodig hebben? Welke zijn de mogelijkheden wanneer ik op de arbeidsmarkt wil terugkeren na enkele jaren afwezigheid? Welke opleiding of ondersteuning is beschikbaar om nieuwe vaardigheden te verwerven of om mijn vaardigheden op peil te brengen?

Hulpmiddelen voor arbeidsmarktinformatie richten zich soms op een specifieke gebruikersgroep, en soms zijn ze ontworpen voor verschillende gebruikersgroepen.

Hier kunt u zien welke de verschillende gebruikersgroepen zijn. 

 
GEBRUIKERSGROEPEN VAN LEVENSLANGE BEGELEIDING

Arbeidsmarktinformatie is nuttig voor activiteiten van beroepsoriëntatie en beroepskeuzebegeleiding voor een ruim spectrum van gebruikersgroepen. 

Er worden volgende gebruikersgroepen onderscheiden:

 • Scholieren
 • Studenten in het beroepsonderwijs 
 • Studenten in het hoger onderwijs
 • Lerende volwassenen
 • Werkenden
 • Werklozen
 • Andere volwassenen
 • Kwetsbare jongeren
 • Achtergestelde groepen
 • Mensen met een migrantenachtergrond

In deze toolkit tonen we de toegevoegde waarde van arbeidsmarktinformatie voor levenslange begeleiding, en hoe het gebruik van arbeidsmarktinformatie de begeleidingsactiviteiten kan versterken. Aangezien ict een belangrijke rol speelt in onze samenleving en ook in diensten van levenslange begeleiding, krijgt u ook informatie over de rol van ict in arbeidsmarktinformatie en levenslange begeleiding.

Deze toolkit is bedoeld als uitgangspunt voor de verkenning en als een synthese van de belangrijkste boodschappen. U vindt voorbeelden van goede praktijken. U krijgt koppelingen naar andere nuttige bronnen zoals verslagen, boeken, handleidingen, websites enz. 

Opmerking: gedetailleerde beschrijvingen van goede praktijken zijn te vinden in het boek over arbeidsmarktinformatie, ict en levenslange begeleiding en in de studie van Cedefop over arbeidsmarktinformatie en begeleiding.